Mae rhieni a phlant bach wedi bod yn elwa o ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg a gynhaliwyd gan Goleg Cambria yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Ddwyrain.

Cynhaliwyd sesiynau wythnosol yn yr ystafell gymunedol yn siop Tesco Wrecsam. Yn ystod y dosbarth ‘Cymraeg yn y Cartref’, roedd yr oedolion cael y cyfle i ddysgu Cymraeg tra roedd y plant yn mwynhau chwarae, canu a gwrando ar straeon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd Nathan Woods, 37 oed o Wrecsam a fynychodd y dosbarth:

“Dwi’n dysgu Cymraeg er mwyn gallu helpu fy mhlant, sy’n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg, gyda’u gwaith cartref.”

Dywedodd Mhairi McLaren, 34 oed o Wrecsam a fynychodd gyda’i mab:

“Dwi wir wedi mwynhau dysgu’r iaith a gallu dysgu ac ymarfer gyda fy mab gartref. Mae mynychu’r dosbarth wedi helpu fy hyder gan nad ydw i wedi siarad Cymraeg ers gadael yr ysgol.”

Dywedodd Emma Burton, tiwtor Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Mae hi’n wych gweld y rhieni yn dysgu’r iaith gyda’u plant, ac rydym wedi cael amser bendigedig yn dysgu trwy ganeuon a straeon tra mae’r plant yn mwynhau chwarae ac ymuno â ni.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddosbarthiadau Dysgu Cymraeg yn yr ardal, ewch i learnwelsh.cymru

yn ôl