Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy fydd yn cynnal y digwyddiad ddydd Mercher 27 Hydref rhwng 8am a 2pm.

 

Wedi’i drefnu gan Fforwm Busnes Glannau Dyfrdwy (DBF), mae’n canolbwyntio ar ddod â’r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd i fanteisio ar ddoniau a sgiliau’r rhanbarth, i gryfhau cysylltiadau a magu nerth ar ôl heriau pandemig Covid-19.

 

Mae dros 90% o’r man arddangos eisoes wedi cael ei chymryd gan gwmnïau gan gynnwys Airbus, Toyota, DRB, HYNET, Cambria ar gyfer Busnes, a Hanson Cement, a bydd prifysgolion Caer, Caerdydd, Bangor a Glyndŵr Wrecsam ymhlith y rhai sy’n ymddangos yn y Parth Arloesi blaengar.

 

Dywed cadeirydd DBF, Askar Sheibani, y bydd thema’r diwrnod – Busnes ar gyfer y Realiti Newydd / Arloesi – yn rhoi arweiniad a chyngor i sefydliadau o bob maint, ynghyd â chyfleoedd i rwydweithio.

 

“Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu cynnal yr arddangosfa ar ôl amser mor anodd i bob diwydiant,” ychwanegodd.

 

“Er ein bod yn dal yn wyliadwrus mae yna le i fod yn obeithiol a dyma’r amser i ddangos hyder, i ddod at ein gilydd dros economi gogledd ddwyrain Cymru a’r ardaloedd cyfagos.

 

“Bydd gennym ni gwmnïau o bob maint yno, ac mae cymaint y gallwn ei wneud i’n gilydd, o ymchwil a datblygu i’r gadwyn gyflenwi; mae yna lawer o fusnes i’w wneud, llawer o resymau i deimlo’n gadarnhaol, felly rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad yma ac yn gobeithio gweld ymateb gwych ar y diwrnod.”

 

Mae’r rhaglen yn dechrau gyda brecwast busnes Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) cyn cyflwyniad gan yr Arglwydd Barry Jones, Llywydd y DBF a’r MDA, a siaradwyr amrywiol y diwydiant.

 

Bydd fforymau yn cael eu cynnal ar draws y lleoliad ar bynciau fel cyllid, sero net, rhyngwladol a sgiliau. 

 

Dywed Prif Weithredwr Coleg Cambria, Yana Williams, y bydd y coleg yn ganolog wrth gefnogi lleoliadau sydd wedi profi cyfnod heriol yn y blynyddoedd i ddod.

 

“Mae Cambria yn gweithio’n agos gyda diwydiant i greu partneriaethau ym maes addysg, busnes a meysydd eraill, felly mae’n fraint ein bod yn cynnal yr arddangosfa unwaith eto ac yn gobeithio y bydd o werth i’r rhai sy’n dod draw ar y diwrnod,” meddai.

 

“Bydd cynrychiolwyr o rai o brif gwmnïau angor y wlad, yn ogystal ag addysgwyr a gwahanol sefydliadau ledled y rhanbarth a thu hwnt.

 

“Mae hwn yn ddigwyddiad na ddylid ei golli i unrhyw fenter sydd am gymryd y camau nesaf ar ôl cyfnod heriol, ac i rannu arfer gorau – rydyn ni’n gobeithio eich gweld chi yno.”

 

Am ragor o wybodaeth, i arddangos a chofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i: www.deesidebusinessforum.co.uk a www.eventbrite.com/e/dbf-north-wales-business-exhibition-nwbe21-tickets-157071927363

 

Dilynwch yr hashnod #NWBE21 ar y cyfryngau cymdeithasol a @DBF_Forum a @colegcambria am ragor o wybodaeth. 

yn ôl