Mewnol

Allanol

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hwb Buddion

Mae gweithwyr Coleg Cambria yn gallu cael gafael ar nifer o fuddion drwy Hwb Buddion Cambria. 

Mae’r rhain yn cynnwys buddion fel Buddion Ffordd o Fyw, Cynlluniau a Buddion Iechyd fel Cynllun Beicio i’r Gwaith.

 

Gellir mynd at yr Hwb Buddion yma neu drwy lawrlwytho’r ap.

Mentrau Iechyd

Mae’r coleg yn cynnal nifer o fentrau iechyd trwy gydol y flwyddyn fel Gwiriadau Iechyd i Ddynion a Menywod a Chlinigau Brechiadau Ffliw.

Hyrwyddwyr Iechyd a Lles

Mae nifer o Hyrwyddwyr Iechyd a Lles Gweithwyr ar draws y sefydliad sy’n ffynhonnell wybodaeth wych i staff ledled y Coleg ar faterion Iechyd a Lles.

Mae gwybodaeth am ein hyrwyddwyr a’u meysydd arbennig o ddiddordeb i’w gweld isod.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth am Iechyd a Lles yng Ngholeg Cambria.

Gweld yr Anogwyr

Calon
Brio Leisure
Ystafelloedd Ffitrwydd

Mae aelodaeth i Staff a Myfyrwyr yn £17.99

Dysgu rhagor

Cymorthyddion Cyntaf Iechyd Meddwl
Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mental Health Foundation tips

https://mentalhealth.org.uk/coronavirus

OCD-UK
Beat Eating Disorders

Eating Disorders and Coronavirus https://www.beateatingdisorders.org.uk/coronavirus

The Sanctuary

a chat room and safe space for people with an eating disorder to share concerns and advice on how they are coping with the pandemic. https://www.beateatingdisorders.org.uk/sanctuary

Bipolar UK

Bipolar disorder and coronavirus

The Stay Alive App

An app for those at risk of suicide and those worried about someone

https://www.prevent-suicide.org.uk/find-hel…/stay-alive-app/

CALM

Helpline for everyone but especially men, and tips on coping with social isolation

https://www.thecalmzone.net/.../putting-the-social-into-soci…/

Anxiety UK

self-help resources for anxiety related conditions

https://www.anxietyuk.org.uk/

Support for victims of domestic or sexual violence and abuse
Suicide Prevention Services

Support Services PDF Document in Welsh

Meditation
free access to guided classes –  https://www.meditainment.com/free-meditainment
Hwb Coronafeirws Macmillan

Mae Macmillan wedi creu hwb canolog ar ein gwefan, lle gallwch ddod o hyd i’r cyngor diweddaraf am y Coronafeirws i bobl sy’n byw gyda chanser. Mae ganddo wybodaeth i gefnogwyr a gwirfoddolwyr Macmillan hefyd. Mae’r hwb yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd, ac mae modd ei gyrchu yma.

 

Siarad â Macmillan yn uniongyrchol 

 

Os ydych chi eisiau siarad ag aelod o dîm Macmillan yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth isod i  gysylltu â nhw:

 

Llinell Gymorth Macmillan: 0808 808 0000 (ar agor 9am-5pm)

Anfon ymholiad ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen hon 

Siaradwch â ni ar-lein yma 

 

Cefnogi eich staff â chanser 

 

Mae’n amser anodd ac ansicr i bawb ar hyn o bryd, ond hyd yn oed yn fwy i bobl sy’n byw gyda diagnosis canser. Gall Macmillan gynnig y lefel gywir i gefnogaeth a gwybodaeth i’ch staff sy’n ymdopi â chanser, neu’n gofalu am rywun â chanser. Mae ein cynllun Macmillan yn y Gwaith yn cynnig pecyn ardderchog, yn ogystal â diweddariadau rheolaidd drwy e-bost am ganser yn y gweithle. Cofrestrwch yma i gael y pecyn am ddim 

 

Sut mae’r sector preifat a’n partneriaid yn gweithio i gefnogi pobl ledled y Deyrnas Unedig.

 

Mae O2 wedi cyhoeddi na fydd eu cwsmeriaid yn colli dim o’u lwfans data misol wrth bori llu o wefannau cymorth, cyngor ac elusennol ar eu ffôn symudol. Mae gwefan Macmillan yn un o’r nifer o wefannau elusennol a GIG a fydd am ddim i’w cyrchu er mwyn helpu ei gwsmeriaid i gyrchu’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt, heb boeni, yn ystod yr argyfwng COVID-19 parhaus.

Mae Macmillan yn gweithio gyda Hello Fresh i ddosbarthu taflenni cymorth i bobl allai fod angen cymorth arnynt yn ystod y cyfnod hunan-ynysu. Bydd y rhain yn mynd i 300,000 o dai yn ystod 28 Mawrth a 30 Ebrill, gyda chyngor allweddol am sut i gyrchu cymorth Macmillan.

Mae ein partner ffitrwydd, Everyone Active, yn helpu cadw pawb yn y Deyrnas Unedig yn heini yn eu cartrefi eu hunain trwy ystod o ddosbarthiadau ffitrwydd byw y gellir eu cyrchu gartref. Gallwch ddysgu rhagor yma.

Ac mae ein partner hirsefydlog Travis Perkins wedi bod yn cynorthwyo yn ystod yr argyfwng Covid-19 drwy drefnu bod 5 cangen yn Llundain yn cyflenwi deunyddiau, llogi offer a pheiriannau i helpu newid Canolfan Excel yn ysbyty gyda 4,000 o welyau ynddi ar gyfer y GIG. Maent hefyd yn parhau i fod wrth law ar gyfer unrhyw anghenion ychwanegol sydd angen eu cymorth.

 

BHF

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health