AWYDD ASTUDIO CWRS RHAN-AMSER?

Mae popeth sydd angen i chi ei wybod yma


Sut beth yw astudio yn Cambria?

Mae eich llwyddiant yn dechrau yma, dewch i fwrw golwg ar yr hyn sy'n aros amdanoch chi pan ddewiswch chi i astudio cwrs rhan-amser yn Cambria.

Yn Cambria, rydyn ni’n arwain y ffordd gyda'n cyfleusterau o'r radd flaenaf ac mae ein tiwtoriaid arbenigol yn barod i rannu eu gwybodaeth â chi. P'un a ydych chi'n dymuno gwella eich sgiliau neu ddysgu rhywbeth hollol newydd, gweithiwch gyda ni i greu eich dyfodol!


phone-icon

Ymgeisiwch rŵan

DYSGU MWY

phone-icon

GOFYNNWCH AM ALWAD YN ÔL

DYSGU MWY

cursor-icon

Gofynnwch eich cwestiynau i ni ar Facebook

DYSGU MWY

 

Mae angen ychydig o help ar bob un ohonom weithiau

Darganfyddwch fwy am ein cefnogaeth ragorol

 • Cymorth i Fyfyrwyr

  Eich diogelwch a'ch lles yw ein blaenoriaeth, darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi

  DYSGU MWY
 • Gofal Plant

  Mae gennym gyfleusterau gofal plant rhagorol yn ein safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl

  DYSGU MWY
 • Ffioedd a Chyllid

  Mae gennym ystod o gefnogaeth, darganfyddwch pa becynnau ariannol sydd ar gael i chi

  DYSGU MWY
 • Brecwast Iach AM DDIM

  Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM brecwast iach o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg.

  DYSGU MWY

cursor-icon

LAWRLWYTHWCH NEU GOFYNNWCH AM EIN CANLLAW

DYSGU MWY

cursor-icon

Angen cyngor gyrfa?

DYSGU MWY

 

Teithiau RhithwirGweld Popeth

Bywyd Cambria

Mae gennym gymaint mwy i'w gynnig na'r cwrs rydych chi'n dewis ei astudio! Darganfyddwch sut y gallwch chi wneud y mwyaf o fywyd yn Cambria.

Heb ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n edrych amdano?

Ble allwn ni fynd â chi?

Full Time button

Llawn Amser

 

Cambria Univeristy centre button-01 (1)

Canolfan Brifysgol

 

apprenticeship button-01 (1)

Prentisiaethau

 

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X