CROESO I'N RHITH DDIGWYDDIAD AGORED RHITHWIR!


Sut beth yw astudio yn Cambria?

Mae eich llwyddiant yn dechrau yma, dewch i gael cipolwg ar yr hyn sy'n aros amdanoch yn Cambria.

Rydyn ni'n arwain y ffordd gyda'n cyfleusterau o'r radd flaenaf, rydyn ni'n darparu cyfleoedd profiad gwaith i'n myfyrwyr, rydyn ni'n creu dyfodol i filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn, gadewch i ni greu eich dyfodol chi!


phone-icon

Ymgeisiwch rŵan

    
DYSGU MWY

phone-icon

GOFYNNWCH AM ALWAD YN ÔL

DYSGU MWY

cursor-icon

Gofynnwch eich cwestiynau i ni ar Facebook

DYSGU MWY

 

Peidiwch â chymryd ein gair amdano

Cewch glywed gan rai o’n myfyrwyr

Tom Sturt, Chweched Glannau Dyfrdwy

Ymunodd Tom â’r Coleg o Ysgol Uwchradd Argoed i astudio Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg. Darganfyddwch yr hyn sydd ganddo i’w ddweud am fywyd fel myfyriwr.

Lisha Howen, Llywodraethwr Myfyrwyr

Mae Lisha yn un o’n Llywodraethwyr Myfyrwyr ac mae wedi bod yn Cambria ers blwyddyn. Mae hi’n astudio Safon Uwch ar safle Iâl, gwrandewch ar ei stori.

Matthew Douglas, Coleg Cambria

Mae Matthew yn fyfyriwr Celfyddydau Perfformio ac ymunodd â’r Coleg yn 2019. Darganfyddwch bopeth am ei brofiad.

Eleanor Holdsworth, Chweched Iâl

Mae Eleanor yn gobeithio mynd i’r brifysgol ar ôl astudio Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Llenyddiaeth Saesneg. Dyma ei barn hi am fywyd Cambria.

cursor-icon

Lawrlwythwch neu gofynnwch am ein canllaw

DYSGU MWY

cursor-icon

Angen cyngor gyrfa?

DYSGU MWY

 

Teithiau RhithwirGweld Popeth

Mae angen ychydig o help ar bob un ohonom weithiau

Darganfyddwch fwy am ein cefnogaeth ragorol

 • Cymorth i Fyfyrwyr

  Eich diogelwch a'ch lles yw ein blaenoriaeth, darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi

  DYSGU MWY
 • Cludiant am Ddim

  Mae eich cludo i'r coleg yn ddiogel yn bwysig, mae eich cludo yno'n ddiogel ac am ddim hyd yn oed yn well!

  DYSGU MWY
 • Gofal Plant

  Mae gennym gyfleusterau gofal plant rhagorol yn ein safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl

  DYSGU MWY
 • Ffioedd a Chyllid

  Mae gennym ystod o gefnogaeth, darganfyddwch pa becynnau ariannol sydd ar gael i chi

  DYSGU MWY
 • Brecwast Iach AM DDIM

  Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM brecwast iach o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg.

  DYSGU MWY

Bywyd Cambria

Mae gennym gymaint mwy i'w gynnig na'r cwrs rydych chi'n dewis ei astudio! Darganfyddwch sut y gallwch chi wneud y mwyaf o fywyd yn Cambria.

 

Heb ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n edrych amdano?

Ble allwn ni fynd â chi?

Part Time button

Cyrsiau rhan-amser

 

Cambria Univeristy centre button-01 (1)

Canolfan Brifysgol

 

apprenticeship button-01 (1)

Prentisiaethau

 

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X