AWYDD DECHRAU PRENTISIAETH


Sut beth yw astudio yn Cambria?

Mae eich llwyddiant yn dechrau yma, dewch i fwrw golwg ar yr hyn sy'n aros amdanoch chi pan ddewiswch chi i astudio prentisiaeth yn Cambria.

Yn Cambria, rydyn ni’n arwain y ffordd gyda'n cyfleusterau o'r radd flaenaf, byddwch yn elwa o'n rhwydwaith gryf o gyflogwyr da a bydd ein haseswyr yn eich cadw ar y trywydd iawn i ddysgu wrth ennill cyflog. Rydyn ni'n creu dyfodol i filoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn. Gadewch i ni greu eich dyfodol chi!


phone-icon

Ymgeisiwch rŵan

DYSGU MWY

phone-icon

GOFYNNWCH AM ALWAD YN ÔL

DYSGU MWY

cursor-icon

Gofynnwch eich cwestiynau i ni ar Facebook

DYSGU MWY

 

Frequently Asked Questions

Beth yw'r gofynion mynediad ar gyfer Prentisiaeth?

Yn 16 oed neu'n hŷn Yn gweithio 30 awr yr wythnos o leiaf Gweithio 50% o'r amser yn Lloegr am gyfnod eich prentisiaeth Ddim mewn addysg amser llawn

Faint o amser mae Prentisiaeth yn ei gymryd i'w gwblhau?

Mae hyd prentisiaeth yn dibynnu ar y math o gymhwyster a'r lefel. Gall prentisiaeth gymryd rhwng 1 a 4 blynedd i'w chwblhau

Faint fydda i'n ei ennill?

Byddwch yn cael eich talu yn unol â chanllawiau cyflog cenedlaethol - Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth

Sut mae Prentisiaethau'n cael eu cyflwyno?

Rhaid i o leiaf 20% o'r dysgu fod 'ddim yn y gwaith', a chytunir ar hyn gyda'ch cyflogwr yn ystod y cyfnod ymsefydlu.

Ydy gweithwyr presennol yn gallu cwblhau Prentisiaeth?

Ydyn - mae prentisiaethau yn agored i weithwyr presennol a gweithwyr newydd

HSut ydw i'n gwneud cais am Brentisiaeth?

Mae cyflogwyr yn hysbysebu cyfleoedd prentisiaeth ar eu cyfryngau eu hunain a / neu drwy'r gwasanaeth 'Find an Apprenticeship'.

Pwy sy'n ariannu rhaglen Brentisiaeth?

Gall prentisiaethau gael eu hariannu drwy daliadau ardoll cyflogwyr, arian a fuddsoddir ar y cyd gan y cyflogwyr a'r ESFA, neu gallant gael eu hariannu’n llawn gan yr ESFA (sy’n ddibynnol ar feini prawf).

Mae angen ychydig o help ar bob un ohonom weithiau

Darganfyddwch fwy am ein cefnogaeth ragorol

 • Cymorth i Fyfyrwyr

  Eich diogelwch a'ch lles yw ein blaenoriaeth, darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi

  DYSGU MWY
 • Gofal Plant

  Mae gennym gyfleusterau gofal plant rhagorol yn ein safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl

  DYSGU MWY
 • Brecwast Iach AM DDIM

  Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM brecwast iach o unrhyw un o allfeydd bwyta'r Coleg.

  DYSGU MWY

cursor-icon

LAWRLWYTHWCH NEU GOFYNNWCH AM EIN CANLLAW

DYSGU MWY

cursor-icon

Angen cyngor gyrfa?

DYSGU MWY

 

Teithiau RhithwirGweld Popeth

Heb ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n edrych amdano?

Ble allwn ni fynd â chi?

Llawn Amser

 

Part Time button

Cyrsiau rhan-amser

 

Cambria Univeristy centre button-01 (1)

Canolfan Brifysgol

 

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X