Mae cyn-fyfyrwyr Coleg Cambria, Ffion Hooson ac Elin Protheroe yn arwain y ffordd yn eu meysydd dewisol.

Wedi i’r ddwy gwblhau Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth yn Llysfasi, maent wedi parhau i lwyddo ac yn annog rhagor o ferched ifanc i’w dilyn nhw i’r diwydiant.

Mae Elin yn gweithio’n rhan-amser ar ei fferm deuluol cig eidion a defaid ac yn mynychu Coleg y Drenewydd, lle mae hi’n astudio Diploma Cenedlaethol Uwch. Mae hi’n gobeithio astudio Amaethyddiaeth yn y brifysgol yn y dyfodol.

Mae Ffion yn rheoli fferm cig eidion a defaid 180 acer ei theulu, ger Dinbych, ac yn esiampl dda i ferched mewn Amaethyddiaeth.

 

Cafodd y ddwy eu canmol yn fawr gan eu cyn-diwtor, Siân Edwards am ysbrydoli merched i ddilyn eu llwybr ac ystyried gyrfaoedd y tir.

Dywedodd: “Roedd Elin yn fyfyriwr gwych ac mae ganddi ddyfodol disglair iawn o’i blaen.

“Bydd ei sgiliau a’i gwybodaeth yn fanteisiol iddi yn y dyfodol, ac mae ganddi’r angerdd a’r agwedd benderfynol i feistroli unrhyw faes yn y diwydiant cig eidion a defaid.”

Ychwanegodd Siân: “Mae Ffion hefyd yn benderfynol ac yn ferch lwyddiannus. Mae’n ysbrydoliaeth ac yn esiampl dda nid dim ond i ferched mewn amaethyddiaeth, ond ei chymheiriaid hefyd.

“Ei dyheadau yn y dyfodol yw cymryd rhagor o’r fferm mae hi’n rhentu ar hyn o bryd er mwyn ehangu’r mentrau cig eidion a defaid ymhellach, a does dim dwywaith y bydd hi’n parhau i lwyddo bob blwyddyn gyda’r agwedd cam wrth gam sydd ganddi.

“Mae’r ddwy yn dalentog iawn ac yn llwyddiannus mewn unrhyw beth maent yn rhoi cynnig arno, yn bwyllog ac yn arloesi’r ffordd i ragor o ferched yn y diwydiant.”

Ers iddi gymryd rôl weithredol ym musnes y fferm yn 18 oed, mae Ffion wedi cynyddu’r praidd ddefaid ac wedi creu system drin sefydlog newydd er mwyn helpu iddi weithio’n fwy effeithlon.

Mae astudio yn Llysfasi wedi rhoi hyder iddi – yn enwedig pan oedd ei thad yn sâl – i wneud y gwaith angenrheidiol i gadw fferm y teulu’n weithredol, yn ogystal â dysgu rhagor am werth marchnata.

“Byddai hi wedi bod yn anodd pe bawn i heb ddysgu sgiliau peiriannau yn y coleg,” meddai Ffion.

“Ac mae marchnata mewn amaethyddiaeth yn hanfodol, oherwydd rydyn ni’n creu a meithrin cynnyrch wedi’r cyfan, ac mae’n bwysig ein bod ni’n deall pa fanylion sy’n ofynnol o’r cynnyrch hwnnw.

“Mae’r hyn rydw i wedi’i ddysgu yn y coleg ac o’r rhwydwaith o ffermwyr lleol wedi fy helpu i’n fawr, ac rydw i’n ddiolchgar am hynny.”

Am ragor o wybodaeth am yr ystod o gymwysterau a chyrsiau’r tir sydd ar gael yng Ngholeg Cambria Llysfasi, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl