Mae Trish Smyth, myfyrwraig yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, wedi bod yn dathlu ar ôl ennill medal Efydd yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn ddiweddar.

Mae Trish, sy’n 27 oed o Gilgwri, wedi bod yn cystadlu fel aelod o dîm pêl-fasged Hoylake Wildcats. Roedd y tîm wedi cystadlu’n frwd i ennill y fedal efydd.

Eleni, cynhaliwyd y Gemau Olympaidd yn Sheffield. Mae’r Gemau yn un o gystadlaethau aml-chwaraeon mwyaf y wlad ar gyfer athletwyr gydag anableddau deallusol. Mae pêl-fasged yn un o’r chwaraeon mwyaf poblogaidd yn y Gemau Olympaidd Arbennig. Gall unigolion o bob oedran a gallu chwarae; o chwaraewyr ifanc sy’n dysgu sut i drin y bêl a’i chadw o dan reolaeth wrth ei driblo, i chwaraewyr hŷn sydd â mwy o brofiad ac sy’n gwybod symudiadau a strategaethau i chwarae’r gêm yn heriol.

Mae Trish yn mwynhau chwarae pêl-fasged er mwyn bod yn heini a chyfarfod ffrindiau newydd. Cymerodd ran hefyd yn seremoni agoriadol y digwyddiad. Yn wen o glust i glust, dywedodd:

“Rydw i’n falch o fy nghyflawniad, ac mae hi’n wych ein bod wedi ennill y fedal efydd. Roeddwn i wedi mwynhau’r profiad ac roedd yr awyrgylch yn anhygoel.”

Dywedodd Jo Fisher, tiwtor yng Ngholeg Cambria:

“Llongyfarchiadau mawr i Trish a’i thîm sydd wedi profi llwyddiant ysgubol! Dyma enghraifft berffaith o ganlyniad llawer o waith caled ac ymrwymiad!”

yn ôl