Cynhaliodd Feithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ras wib plant bach yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ar gyfer plant meithrin a’u teuluoedd er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Er gwaethaf y glaw, roedd pawb mewn hwyliau da ac roedd y plant a’u rhieni wedi trio eu gorau glas. Roedd gan bob plentyn grys-t coch a rhif rhedeg. Fe wnaethon nhw gynhesu drwy ddawnsio gyda Netty, sydd yn addysgu Ioga a Zumba yn Lifestyle Fitness Cambria. Roedd masgot Ambiwlans Awyr Cymru, a gafodd ei enwi yn Bradley Bear gan y plant, yno hefyd i ddawnsio gyda nhw.

Roedd tair ras ar gyfer grwpiau oedrannau gwahanol; Siglwyr a Chropwyr, Siglwyr a Chrwydrwyr a Gwibwyr Chwim. Ar ôl gorffen y ras, cafodd y plant dystysgrif, medal a diod.

Dywedodd Ann Johnson, Rheolwraig y Feithrinfa, “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol; roedd y plant, rhieni a’r staff wirioneddol wedi mwynhau eu hunain er bod y tywydd braidd yn wlyb!”

“Hoffem ni gynnal y digwyddiad yn flynyddol; roedd cynulleidfa lu ac fe gawson ni lawer o adborth cadarnhaol.”

Ar hyn o bryd y cyfanswm rydym wedi’i godi ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru yw £750, ond mae arian nawdd wrthi’n cael ei gasglu.

yn ôl