Mae Meithrinfa Toybox, wedi’i leoli ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, wedi’i gydnabod am eu rhagoriaeth mewn seremoni wobrwyo Estyn.

Cydnabyddai’r dyfarniadau 28 o ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill yng Nghymru a feirniadwyd yn rhagorol am un neu’r ddau o’r dyfarniadau, am berfformiad presennol a’u golygon i wella yn y flwyddyn academaidd 2015 – 2016.

Derbyniodd staff Toybox dystysgrif a llongyfarchiadau gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Estyn, a Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, mewn noson wobrwyo ddisglair wedi’i chynnal yng ngwesty Park Plaza Caerdydd.

Dywedodd Meilyr Rowlands: “Mae hi’n bwysig dathlu’r rhagoriaeth a gyflawnwyd drwy waith caled ac ymroddiad o fewn addysg yng Nghymru. Mae adnabod a rhannu’r rhagoriaeth yn gallu helpu ysbrydoli gwelliannau yn yr ystafell ddosbarth ac, yn sgil hyn, mae Estyn wedi cyhoeddi llyfryn byr yn nodi rhai o’r nodweddion llwyddiannus y 28 ysgol a darparwyr addysg eraill wnaeth gyflawn rhagoriaeth yn ystod arolygiadau 2015 – 2016.”

Mae llawlyfr Estyn yn amlygu rhywfaint o’r clod a roddwyd i Feithrinfa Toybox gan Arolygwyr gan gynnwys sut mae ymarferwyr yn cyd-weithio’n hynod o effeithiol i gynllunio ystod o brofiadau dysgu arloesol a chyffrous ar gyfer y plant. Mae hefyd yn disgrifio’r rheoli ac arweiniad yn ‘rhagorol’ gan ddatblygu’r ddarpariaeth ac yn arwain at wella deilliannau a lles y plant.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch holl staff Meithrinfa Toybox ar y cyflawniad ardderchog hwn. Mae’n fraint iddynt ennill y wobr fawreddog hon sydd yn adlewyrchu eu brwdfrydedd, gwaith caled ac ymrwymiad i ragoriaeth.”

yn ôl