Bu dysgwyr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria yn cystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr blynyddol a gynhaliwyd yn y Stiwt, Rhosllannerchrugog.

Mae’r Eisteddfod yn gyfle i ddysgwyr yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ddod at ei gilydd i ymarfer defnyddio’r Gymraeg a chymryd rhan mewn cystadlaethau llwyfan a gwaith cartref gan gynnwys, celf a chrefft a choginio.  

Daeth dros 150 o bobl i’r digwyddiad gyda nifer yn cystadlu yn y cystadlaethau llwyfan a oedd yn cynnwys, llefaru unigol, canu, ymgom, offerynnol a’r gystadleuaeth corau.

Enillodd Stephanie Greer, sy’n dysgu Cymraeg yn CAMU yng Ngholeg Cambria, y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ganu unawd a Richard Davies Cooke, sy’n mynychu dosbarth Cymraeg yn Llaneurgain, a enillodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth offerynnol gyda’i bibgodau.

Ymysg yr enillwyr gwaith cartref oedd Helen Ward sy’n dysgu Cymraeg yn y Fflint, enillodd Helen y wobr gyntaf am ei darn rhyddiaith ar y testun ‘Sgwrs o flaen y teledu’.

Enillodd Toni Gilbert, sy’n mynychu dosbarth Cymraeg yn CAMU yng Ngholeg Cambria, y wobr gyntaf am ei lythyr. Martyn Evans enillodd brif wobr y noson, Y Gadair, gyda’i gerdd ‘Llwybr’, cafodd ei gyflwyno gyda chadair a wnaed gan fyfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd Ffordd y Bers, Coleg Cambria.

Dywedodd Frances Jones, Rheolwr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria:

‘’Roedd y safon gystadlu yn uchel iawn eto eleni, ac roedd yn bleser i weld cymaint o ddysgwyr Cymraeg yn mwynhau cystadlu a pherfformio yn yr Eisteddfod. Mae’r achlysur arbennig i arddangos doniau’r dysgwyr gan roi cyfle iddynt ymarfer eu Cymraeg a magu hyder.”

 

yn ôl