Yn ddiweddar, bu dysgwyr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria yn cystadlu yn Eisteddfod flynyddol y Dysgwyr a gynhaliwyd yn y Stiwt, Rhosllanerchrugog.

Mae’r Eisteddfod yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg Gogledd Ddwyrain Cymru ddod at ei gilydd i ymarfer defnyddio’r iaith trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar y llwyfan yn ogystal â chystadlaethau gwaith cartref megis celf, crefft a phobi.

Daeth dros 150 i’r digwyddiad, gyda llawer yn cystadlu yn y cystadlaethau ar y llwyfan gan gynnwys llefaru unigol, canu, sgets, offerynnol a chôr.

Enillodd Stephanie Greer, sy’n dysgu Cymraeg yn CAMU yng Ngholeg Cambria, y wobr gyntaf am ganu unawd. Daeth John Growcott, sy’n mynychu dosbarth Cymraeg yn Llaneurgain, yn gydradd gyntaf gyda Hugh Taylor, sy’n mynd i ddosbarth Cymraeg yn yr Wyddgrug, yn y gystadleuaeth offerynnol, gyda’r ddau yn chwarae’r gitâr.

Ymysg enillwyr y cystadlaethau gwaith cartref roedd Aria Fagan sy’n dysgu Cymraeg mewn dau ddosbarth, un yn Sir y Fflint, a’r llall yn Wrecsam. Mae Aria yn dod o’r Ffindir yn wreiddiol, ac fe ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth rhyddiaith ar y thema ‘Sgwrs dros y ffens’, a oedd yn gystadleuaeth boblogaidd gyda 20 o gystadleuwyr eraill yn cystadlu.

Daeth Cath James o Wrecsam yn gyntaf yn y gystadleuaeth ysgrifennu llythyr i’w rhoi mewn capsiwl amser. Mae Cath wedi ennill gwobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddau achlysur gwahanol. Enillodd Delia Bettaney o’r Fflint y fedal ryddiaith am ei gwaith ar y thema ‘Darganfod’. Enillodd Sylvia Thomas o Rosllanerchrugog y brif wobr, sef cystadleuaeth y gadair, gyda cherdd o’r enw ‘Pellter’. Cyflwynwyd cadair iddi wedi ei wneud gan fyfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd Coleg Cambria Ffordd y Bers.

Dywedodd Frances Jones, Rheolwr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria:

‘’Roedd safon y cystadlu’n uchel iawn eto eleni, ac roedd hi’n bleser gweld cymaint o ddysgwyr Cymraeg yn mwynhau cystadlu a pherfformio yn yr Eisteddfod.  Roedd hi’n achlysur gwych i ddangos dawn y dysgwyr yn ogystal â rhoi’r cyfle iddynt ymarfer eu Cymraeg a magu hyder.”

 

yn ôl