Adran Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria sydd ar y brig ar y cyd yng Nghymru am ei chyfraddau llwyddo uchaf.

Daeth yr adran sy’n arwain y sector ac sy’n cynnig cyrsiau cerddoriaeth, perfformio, cynhyrchu digwyddiadau byw, peirianneg sain, dawns, theatr gerdd, actio a chanu, i’r brig gyda’i myfyrwyr yn cwblhau ac yn ennill eu cymwysterau.

Dywedodd Luci Melegari, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Coleg Cambria ar gyfer Celf a Dylunio a’r Celfyddydau Dramatig, “Mae bod yn goleg ar y brig am ei gyfraddau llwyddo yn y Celfyddydau Perfformio yn wych ac mae ein staff a’n myfyrwyr wedi gweithio’n galed iawn i gyflawni hyn.

“Mae hefyd yn amser cyffrous i ni yn y Diwydiannau Creadigol: Celfyddydau a Digidol yng Ngholeg Cambria gan y byddwn ni’n cyflwyno cyfres newydd anhygoel o gymwysterau Prifysgol y Celfyddydau Llundain ym mis Medi, sef corff dyfarnu blaenllaw yn y celfyddydau creadigol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr hefyd at groesawu’r nifer newydd o fyfyrwyr, a fydd hefyd yn cynnwys grŵp lefel 1 mewn Perfformiad Cerdd am y tro cyntaf. ”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau diwydiannau creadigol a chyrsiau eraill, yn ogystal â chymwysterau yn y gwaith, sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl