Mynychodd myfyrwyr o bob cwr o’r wlad Stadiwm Liberty yn Abertawe ar gyfer y gystadleuaeth Busnes yn y Bae poblogaidd.

Beirniaid y digwyddiad, a drefnwyd gan yr Ysgol Reoli ym Mhrifysgol Abertawe, oedd panel o arbenigwyr y grŵp cyfryngau a cherddoriaeth Sony, a fu’n ceisio didoli cyflwyniadau dros 30 o entrepreneuriaid y dyfodol.

Daeth dau dîm o ddysgwyr cwrs gradd sylfaen y Coleg mewn Rheolaeth Busnes Cymhwysol yn gyntaf ac yn ail yn y rowndiau terfynol.  Roedd hyn yn ganlyniad digynsail, ac fe’i canmolwyd gan Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Fusnes Cambria yn Llaneurgain.

“Rydyn ni mor falch o’r myfyrwyr hyn.  Roedd y wybodaeth a’r agwedd a ddangoswyd ganddyn nhw yn ystod y gystadleuaeth yn anhygoel,” dywedodd Mrs Rasmussen.

“Roedd elfen‘ gymhwysol ’y radd sylfaen yn ffactor wrth i’r grwpiau gyflwyno’n dda a dangos gwybodaeth drylwyr am y cynnyrch, a chafwyd sylwadau gan y beirniaid am hynny.”

Dywedodd  Rachel Whitton, Arweinydd Rhaglen y radd: “Mae ennill y safle cyntaf a’r ail safle yn erbyn cystadleuaeth brwd mewn digwyddiad mor uchel ei barch, yn rhagorol.

“Roedd y beirniaid o Sony yn chwilio am enghreifftiau o waith tîm a hygrededd busnes, ac atebodd ein myfyrwyr eu holl gwestiynau yn wych, gan roi enghreifftiau a chyflwyno’n slic ac yn broffesiynol.

“Dywedodd y beirniaid o Sony bod yr yr enillwyr wedi gwneud argraff fawr arnyn nhw a’u bod wedi  bodloni pob un o feini prawf y gystadleuaeth a chanmolwyd y ddau dîm gan fod y canlyniad terfynol yn agos iawn rhyngddyn nhw.”

Dim ond 15 mis sydd ers agor Ysgol Fusnes Cambria mewn adeilad gwerth £3.5 miliwn ond mae eisoes wedi cyflawni canlyniadau rhyfeddol.

Mae’r Ysgol Fusnes yn gweithio’n agos gyda Phrifysgol Abertawe, sy’n achredu’r radd – ac arweinwyr byd diwydiant, i sicrhau bod y cymhwyster yn rhoi’r cyfle gorau i ddysgwyr ddilyn eu gyrfa ddewisol wrth raddio.

Yn eu plith mae Stacey Adams, a oedd yn aelod o’r tîm buddugol yn Busnes yn y Bae ac a oedd wrth ei bodd o gael dychwelyd i Ogledd Cymru gyda’r tlws.

Dywedoddd Stacey: “Roedd yn gystadleuaeth anhygoel a greodd gyfle i roi prawf ar y sgiliau rydyn ni wedi’u dysgu ar y cwrs gradd hyd yn hyn ac roedd yn gyfle hefyd i ddysgu sgiliau newydd gwerthfawr dan bwysau.” I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/cambria-business-school

yn ôl