Mae Tammy, sy’n fyfyrwraig o Goleg Cambria, yn enghraifft wych o brentis yn gweithio i Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae gan yr ymddiriedolaeth nifer o brentisiaid yn gweithio yn ei fflyd a’i hadrannau gweinyddol.

Mae Tammy Bishop o Wrecsam wedi gweithio gyda’r ymddiriedolaeth fel prentis technegydd cerbydau am ddwy flynedd a hanner fel rhan o’i chwrs Peirianneg Cerbydau Modur yng Ngholeg Cambria.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r ferch sy’n 23 oed, wedi cyflawni ei chymhwyster Lefel 3, yn ogystal ag ennill ei thrwydded Cerbydau Nwyddau Trwm, ac erbyn hyn wedi’i lleoli yng Nghanolfan Adnoddau Ambiwlans a Gwasanaeth Tân y dref.

Dywedodd Tammy: “Yn wreiddiol, roeddwn yn hyfforddi i fod yn gogydd ond nid oeddwn i’n hoff iawn o hynny yn y byd gwaith go iawn. Dwi’n meddwl fy mod i wedi eisiau astudio peirianneg cerbydau modur erioed, ond heb fod eisiau dilyn y cwrs gan ei fod yn llawn dynion.”

“Cysylltodd yr Ymddiriedolaeth gyda fy nhiwtor yn y coleg i gynnig y brentisiaeth, a dywedon nhw y dylwn i fynd amdani.”

“’Dwi wedi mwynhau’r profiad sy’n wahanol iawn i weithio mewn modurdy cyffredin. Rydym yn archwilio a chynnal cerbydau gan gynnwys os oes rhaid i ambiwlans dod oddi ar y ffordd.”

“Yn ogystal â hyn mae’n rhaid i ni archwilio tu mewn i’r ambiwlans, gan gynnwys y cludwelyau a byrddau’r asgwrn cefn ac mae’r gwaith trydanol yn wahanol ac yn eithaf cymhleth.”

“Mae gweithio i’r Ymddiriedolaeth yn edrych yn dda os fedrwch chi ddweud eich bod chi wedi gweithio ar gerbydau’r gwasanaeth Ambiwlans.”

Mae Tammy’n un o bedwar prentis technegydd cerbydau sy’n gweithio i’r gwasanaeth ambiwlans ar hyn o bryd, gydag eraill yn gweithio yn y gweithdai ym Mangor, Caerdydd a Blackwood.

yn ôl