Roedd marwolaeth sydyn ac annisgwyl Tony Richards yn sioc fawr i’w deulu, cydweithwyr a llawer o ffrindiau.

Roedd Tony, a oedd yn cael ei gyflogi fel Swyddog Ystadau yn Ngholeg Cambria Wrecsam yn chwaraewr rygbi brwd, yn arbenigwr karate ac yn mwynhau teithiau cerdded hir.

Roedd wedi cerdded hyd a lled Prydain ac Ewrop ac mor bell â Mynyddoedd Himalaia.

Wrth ystyried y ffordd orau o gofio Tony, a oedd yn aelod poblogaidd o dîm Ystadau’r Coleg, ni chymerodd fawr o dro i benderfynu sut dylid gwneud hynny; sefydlwyd Taith Goffa Tony Richard flynyddol i godi arian at elusen.

Eleni, cerddodd ei gyfeillion o’r Waun i Langollen, mewn tywydd garw i godi arian at NSPCC yn enw Tony.

Dywedodd Rick Bedson, un o ffrindiau Tony; “Cymerodd nifer fawr ohonom ran yn y daith eleni ac rydyn ni’n bwriadu cynyddu’r nifer hynny wrth i’r daith ennill ei phlwyf. Fedrwn i ddim meddwl am ffordd mwy teilwng o gofio ffrind mor hynod.”

yn ôl