• summercamps

Print

Ysgol Haf Airbus

Hwyl gyda Pheirianneg! 9 Gorffennaf a 23 Gorffennaf i fyfyrwyr 16 i 18 oed

Dyma raglen dros bum diwrnod rhwng 09:00 a 16:00 ddydd Llun – dydd Iau, a rhwng 09:00 a 12:30 ar y dydd Gwener yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy.

Cewch rhagflas ar:
• Prentisiaeth mewn Peirianneg
• Cyfleoedd gyrfa sy’n gysylltiedig â Gweithgynhyrchu Uwch
• Gweithgynhyrchu Parth Menter Glannau Dyfrdwy
• Tasgau a wneir gan Beirianwyr
Print

Rhaglen Profiad Gwaith Gweithgynhyrchu / Peirianneg TATA Steel

Rhaglen Profiad Gwaith Gweithgynhyrchu 2 – 6 Gorffennaf 2018
Rhaglen Profiad Gwaith Peirianneg 9 – 13 Gorffennaf 2018

Mae’r rhaglen a noddir gan TATA Steel yn cael ei chyflwyno dros gyfnod o wythnos ddydd Llun – dydd Iau 09:00 – 16:00, a dydd Gwener 09:00 – 12:30.

Cewch rhagflas ar:
• Cyfleoedd gyrfa gyda TATA Steel / AkzoNobel ac UPM
• Prentisiaethau
• Gweithgareddau gweithgynhyrchu neu beirianneg ymarferol
• Dod yn Gadet Diwydiannol


Print

Gwersyll Roboteg- Taith i'r blaned Mawrth!

Cwrs 1 wythnos - Dydd Llun 23 Gorffennaf - dydd Gwener 27 Gorffennaf - 9:00-:16:00 - yng Ngholeg Cambria Iâl

Addas i blant 13-16 oed.
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar rai o’r technolegau cyfrifiaduro sy’n rhan o’r broses o gael robot ar arwyneb y blaned.

Sgiliau Rhwydweithio, Roboteg, Rhaglennu a Rhithrealiti - cliciwch isod i gael rhagor o fanylion.

Cost y cwrs - £175
Print

Gwersyll Adeiladu

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf ym maes Adeiladu
Cwrs 1 wythnos - 16 Gorffennaf - 20 Gorffennaf 9:00-16:00 - yng Ngholeg Cambria Ffordd y Bers

Bydd y cwrs hwn yn rhoi rhagflas ymarferol i blant o’r diwydiant adeiladu mewn amgylchedd dysgu hwyl a ysgogol. Mae’r cwrs hwn AM DDIM! Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 14 oed neu’n hŷn.

Cliciwch isod i weld yr amserlen lawn


Print

Academi Haf Sgiliau Byw’n Annibynnol

Dyma raglen pythefnos a fydd yn cynnwys chwaraeon, sgiliau gweithdy, gofal anifeiliaid/ceffylau, cyfeiriannu a sgiliau tîm.

Addas i ddysgwyr sy’n 16 oed neu’n hŷn gydag anghenion dysgu.

admissions@cambria.ac.uk
Print

Ysgol Cogyddion

Dysgwch sut i baratoi a choginio bwyd yn union fel cogydd neu gogyddes broffesiynol

Mae’r cwrs hwn yn addas i blant 11-16 oed.
30 Gorffennaf – 3 Awst, 9am – 4pm yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy
Cost - £50
Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael


Print

Ysgol Gwallt a Harddwch

Cewch rhagflas ymarferol ar ystod o dechnegau trin gwallt a harddwch

Mae’r cwrs hwn yn addas i blant 11-16 oed.
30 Gorffennaf – 3 Awst, 9am – 4pm yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy
Cost - £50
Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael
Print

Gwas Stabl am Ddiwrnod – 23 Gorffennaf

Dewch i gael rhagflas ar fod yn was stabl am ddiwrnod yn ein canolfan geffylau yn Llaneurgain.

Mae’r cwrs hwn AM DDIM, ac mae’n addas i blant 14 oed neu’n hŷn.
23 Gorffennaf, 9am, Coleg Cambria Llaneurgain
Dim ond 8 o bobl all ddod ar y cwrs hwn, felly’r cyntaf i’r felin!


Print

Ffermwr am Ddiwrnod – 2 Awst

Dewch i gael rhagflas o fod yn ffermwr am ddiwrnod ar ein fferm 900 erw yn Llysfasi

Mae’r cwrs hwn AM DDIM, ac mae’n addas i blant 14 oed neu’n hŷn.
23 Gorffennaf, 9am, Coleg Cambria Llaneurgain
Dim ond 8 o bobl gall ddod ar y cwrs hwn, felly y cyntaf i’r felin!
Print

Ceidwad am Ddiwrnod – 1 Awst (Llysfasi)

Dewch i gael rhagflas ar fod yn geidwad anifeiliaid am ddiwrnod yn ein canolfan anifeiliaid yn Llysfasi.

Mae’r cwrs hwn AM DDIM, ac mae’n addas i blant 14 oed neu’n hŷn.
1 Awst, 9am, Coleg Cambria Llysfasi
Dim ond 8 o bobl all ddod ar y cwrs hwn, felly’r cyntaf i’r felin!


Print

Ceidwad am Ddiwrnod – 31 Gorffennaf (Llaneurgain)

Dewch i gael rhagflas ar fod yn geidwad anifeiliaid am ddiwrnod yn ein canolfan anifeiliaid yn Llaneurgain.

Mae’r cwrs hwn AM DDIM, ac mae’n addas i blant 14 oed neu’n hŷn.
31 Gorffennaf, 9am, Coleg Cambria Llaneurgain
Dim ond 8 o bobl all ddod ar y cwrs hwn, felly’r cyntaf i’r felin!

Mae’r gwersyll hwn yn llawn. Os hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr aros, ffoniwch 01978 267047

Print

Ysgolion Haf Dysgu Cymraeg

Dewiswch ddosbarth o’r 6 lefel sydd ar gael – Cyn-fynediad, Mynediad, Sylfaen, Canolradd, Uwch, Hyfedredd

23 – 27 Gorffennaf, 9.30am – 3.30pm yng Ngholeg Cambria Iâl
Cost - £30


Print

Peiriannydd Fferm am Ddiwrnod – 30 Gorffennaf

Dewch i gael rhagflas ar fod yn beiriannydd fferm am ddiwrnod yn Llysfasi, gan ddysgu sut i yrru tractor a’i gynnal

Mae’r cwrs hwn AM DDIM, ac mae’n addas i blant 14 oed neu’n hŷn.
30 Gorffennaf, 9am, Coleg Cambria Llysfasi
Dim ond 8 o bobl all ddod ar y cwrs hwn, felly’r cyntaf i’r felin!