Rhaglenni Ysgol Haf

Rhaglenni Ysgol Haf - Ewch ati i wella'ch sgiliau iaith, anturio drwy Brydain a gwneud ffrindiau newydd.

Am nifer o flynyddoedd mae Coleg Cambria wedi bod yn cynnal ysgol haf lwyddiannus ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol. Mae ein Hysgol Haf yn cynnig cyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu Saesneg wrth brofi rhaglen weithgareddau gyffrous a’r ffordd o fyw yn y Deyrnas Unedig. Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd ac yn mwynhau ymweliad llawn bwrlwm yn amgylchoedd syfrdanol Gogledd Cymru. Rydym yn cynllunio gweithgareddau, ymweliadau diwylliannol*, digwyddiadau chwaraeon a phethau cyffrous eraill i gyfoethogi dysgu.
Gallwn dderbyn grwpiau rhwng mis Mehefin a mis Awst, i aros am bythefnos o leiaf. Y gofyniad oedran yw bod myfyrwyr yn 12 oed neu’n hŷn.
Cadwch lygad ar ein gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer rhaglen yr haf nesaf.
Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni ysgolion haf pwrpasol ar gyfer ysgolion, colegau, gweithwyr proffesiynol, clybiau chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, golff a thenis. Cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol i drafod anghenion eich grŵp.
* gall ymweliadau gynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Llundain, Lerpwl a Manceinion.
Darllen rhagor