Mae myfyrwyr busnes cwrs uwch gyfrannol Coleg Cambria wedi bod yn dod i’r brig unwaith eto mewn cystadleuaeth arall, sef y Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd.

Mae George Wilbraham, Gugulabazali Ndlovu a Tushar Bhatia yn fyfyrwyr Chweched Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam.  Sefydlodd y tri ohonynt gwmni o’r enw ‘Original Health Company’, ac enwebu eu hunain ar gyfer y Gwobrau a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru gyda Natwest.  Lluniodd y tîm gynllun busnes soffistigedig, a’i gyflwyno i feirniaid byd busnes.

Mae’r cynllun gwobrau, sydd bellach yn ei drydedd flwyddyn, wedi’i lunio i amlygu doniau entrepreneuraidd ifanc.  Maent yn gwobrwyo grwpiau ac unigolion am eu hymrwymiad a’u dull o ddatblygu syniadau busnes effeithiol neu arloesol.  Eleni, cafwyd 30 ymgais gan fyfyrwyr ledled Prydain ac 10 ohonynt yn unig a gafodd eu gosod ar y rhestr fer a’u gwahoddi’r digwyddiad.  Felly, roedd y tîm yn gwybod eu bod yn cystadlu yn erbyn y goreuon.

Daeth y tîm yn ail yn y rownd derfynol, ac maent yn cyfrannu £500 o’u gwobr ariannol i Goleg Cambria i sefydlu Pwyllgor Menter. Bydd y Pwyllgor yn cynnal gweithgarwch menter a fydd yn cael ei redeg gan fyfyrwyr.  Bydd y coleg hefyd yn derbyn pecyn cefnogi busnes a mentora cynhwysol gan Ysgol Fusnes Prifysgol De Cymru.

Dywedodd Mel Henry, Darlithydd Astudiaethau Busnes Coleg Cambria: “Maen nhw wedi gwneud yn eithriadol o dda. Mae eu hymrwymiad, eu hangerdd a’u haeddfedrwydd trwy gydol y profiad wedi bod yn rhagorol.”

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgwyr a Mentergarwch Coleg Cambria: “Mae hyn yn gamp aruthrol ar gyfer grŵp mor ifanc.  Enillodd y grŵp yma’r ail wobr yn Syniadau Mawr Cymru ym mis Mawrth hefyd, ac ennill y gystadleuaeth Sgiliau Menter Cymru ym mis Ebrill.”

“Rydw i’n edrych ymlaen at weld eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf!”

Dyma’r agwedd entrepreneuraidd mae Coleg Cambria yn awyddus i’w hyrwyddo a’i datblygu, ac maent wedi ymuno â 300 o arweinwyr ledled Cymru ar gyfer lansio #BeTheSpark yn Motorpoint yng Nghaerdydd yr un wythnos.  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut i fod yn rhan o daith entrepreneuraidd Coleg Cambria, cysylltwch â rona.griffiths@cambria.ac.uk

yn ôl