Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) waith dau aelod o staff Coleg Cambria.

Mae CGA wedi cyhoeddi gwaith Rachel Whitton a Nikki Lawrence. Mae Rachel, sy’n gweithio’n rhan o’r Tîm Dysgu a Datblygu, a Nikki, sy’n gweithio’n rhan o’r Tîm Dysgu yn y Gwaith, wedi bod yn gweithio’n galed iawn i gwblhau eu MA mewn Addysg. Yn ei blwyddyn olaf o astudio, roedd Rachel yn ysgrifennu traethawd hir gan archwilio gwaith mentoriaid i gynorthwyo darpar athrawon o fewn Addysg Uwch. Roedd Nikki yn ymchwilio a ydy aseswyr yn gymwys i ymdrin â materion personol dysgwyr ac a ydy aseswyr yn defnyddio eu sgiliau cwnsela yn eu harfer.

Mae’r ddwy wedi graddio’n ddiweddar, ac wrth eu boddau bod gwaith y ddwy yn cael eu cyhoeddi. Dywedodd Rachel:

“Mae wedi bod yn brofiad sy’n gysylltiedig â gwaith arbennig, ond rydw i’n falch ei fod wedi gorffen. Mae wedi bod yn waith caled, ond roedd werth yr ymdrech i gael ein gwaith wedi’i gyhoeddi. Rydw i’n gweithio gyda John Luker ym Mhrifysgol Glyndŵr ar hyn o bryd yn y gobaith y bydda’ i’n gallu trosglwyddo fy ngwaith i fod yn erthygl cyfnodolyn academaidd.”

Dywedodd Nikki: “Roedd yn waith caled, ond rydw i wedi mwynhau ac yn teimlo fy mod wedi dysgu llawer. Mae Rachel wedi bod yn gefn i fi, ac rydw i’n falch iawn o’r hyn mae’r ddwy ohonyn ni wedi’i gyflawni. Rydw i’n edrych ymlaen at weld fy ngwaith wedi’i gyhoeddi ar wefan CGA, ac rydw i’n gobeithio cydweithio gyda fy ngoruchwyliwr ym Mhrifysgol Glyndŵr i gyhoeddi fy ngwaith fel erthygl academaidd.”

yn ôl