Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Coleg Cambria gyfle i gyd-weithio ag Alan Titchmarsh, wyneb adnabyddus y rhaglen deledu Love Your Garden.

Roedd deg o ddysgwyr Garddwriaeth o safle Llaneurgain wrth eu boddau yn gwirfoddoli i helpu tîm y rhaglen boblogaidd i adeiladu gardd ar gyfer cwpl teilwng sydd wedi ymrwymo eu hamser i roi cefnogaeth a chymorth i eraill.

Roedd y dysgwyr a’u tiwtor, Nicolette Evans, yn ansicr o beth i’w ddisgwyl pan gyrhaeddon nhw. Roedd pob un wedi’u tywys i ardd gefn fawr, ac roedd yn rhaid iddyn nhw ddechrau dymchwel yr arweddion oedd yno, gan gynnwys slabiau mawr. Buon nhw’n gweithio fel lladd nadroedd yn cwblhau tasgau fel derbyn archeb o lawer o ddeunyddiau gan gynnwys glaswellt, planhigion a phren, yn ogystal â symud rwbel o’r ardd gefn i sgip ar y llwybr o flaen y tŷ.

Roedd yr ail ddiwrnod ddigon tebyg i’r cyntaf o ran ei phrysurdeb, ac roedd y tîm adeiladu yn falch iawn o’r cynnydd roedden nhw wedi’i wneud. Gofynnon nhw i’r myfyrwyr ddod yn eu hôl i blannu planhigion yn yr ardd.

Roedd pob un yn edrych ymlaen at ddychwelyd at y prosiect a chyfarfod y dyn ei hun, Alan Titchmarsh.

Dywedodd Nicolette Evans, Tiwtor Garddwriaeth Coleg Cambria:

“Roedd y prosiect yn brofiad bendigedig a chyffrous i’r myfyrwyr i drawsnewid gardd y cwpl arbennig hwn.”

“Er bod yr haul yn danbaid yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf, roedd y myfyrwyr wedi canolbwyntio’n dda iawn. Roedden nhw’n falch o gael bod yn rhan o achos mor deilwng. Roedd brwdfrydedd y myfyrwyr yn neilltuol; roedden nhw i gyd yn helpu cymaint ag y gallen nhw ac yn frwdfrydig i wneud gwahaniaeth.”

yn ôl