Bu staff a myfyrwyr Coleg Cambria Ffordd y Bers yn cyfrannu at ardd goffa leol.

Agorwyd yr Ardd Goffa ym Mharc Bellevue, Wrecsam, yn swyddogol er cof am y bobl o’r ardal leol a roddodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd staff a myfyrwyr y coleg yn cyfrannu at yr ardd goffa. Creodd dysgwyr Adeiladu a Gwaith Asiedydd Ddraig Goch pren o dan arweiniad eu tiwtor, Matthew Owen, ac adeiladodd myfyrwyr yr adran Gwneuthuro a Weldio pabïau mawr allan o fetel gyda chymorth gan eu darlithydd, John Freeman. Mae’r rhain rŵan yn yn cael eu harddangos ochr yn ochr â charreg goffa a gafodd ei dylunio gan seiri maen lleol, Mossfords Memorial.

Mae Cyfeillion Parc Bellevue wedi bod wrthi’n codi arian yn ystod y misoedd diwethaf gyda rhai cynghorau cymunedol, Cymdeithas Preswylwyr lleol a phobl leol hefyd yn cyfrannu er mwyn gallu adeiladu’r gofeb.

Aeth Nick Povey, Dirprwy Gyfarwyddwr Coleg Cambria, ynghyd â Sue Price, Pennaeth y Coleg, staff eraill a myfyrwyr y coleg i’r agoriad swyddogol. Dywedodd Nick:

“Roedd hi’n bleser cyfrannu at yr Ardd Goffa ym Mharc Bellevue, ac roedd hi’n fraint bod yn y gwasanaeth agor swyddogol a arweiniwyd gan y Tad Sam Erlandson o Eglwys yr Holl Saint. Mae ein myfyrwyr wedi gweithio’n galed i gynhyrchu’r Ddraig Goch a’r pabïau a fydd yn edrych yn wych yn yr Ardd Goffa.”

yn ôl