Gosododd fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) o Goleg Cambria Iâl stondin grefft pop-up ‘Shabby Chic’ er budd elusen ddewisedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru.

Gwerthodd myfyrwyr ILS eu crefftau unigryw a pheli siocled cartref ac roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr. Roedd pob myfyriwr a staff ILS wedi cyfrannu at y digwyddiad, a chododd yr adran oddeutu £260 i elusen y coleg.

Dywedodd Sue McDermott, tiwtor ILS a sefydlwraig Craftshed Crafts:

“Mae myfyrwyr yn cael profiad o’r broses gweithgynhyrchu a manwerthu o gynhyrchu’r grefft, megis mosaig neu beintio a stensilio ar flwch planhigion, a phrisio eitemau, hysbysebu ac yn y pendraw yn defnyddio eu sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid i werthu eu nwyddau.”

“Maent yn falch o weld rhywun yn prynu a gwneud sylwadau am eu cynnyrch a wnaethant yn ystod eu sesiynau yng Nghambria.”

yn ôl