Daeth nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria yn ôl i’r coleg ar ôl gwyliau’r Pasg wedi iddynt gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Chwaraeon Cenedlaethol yr AoC (Cymdeithas y Colegau) a gynhaliwyd yn Nottingham.

Cynhaliwyd y bencampwriaeth, sydd yn ei 39ain blwyddyn, dros dridiau ym Mhrifysgol Nottingham a lleoliadau lleol eraill. Cafodd 13 o gystadlaethau chwaraeon gwahanol eu harddangosodd yn y digwyddiad blynyddol, sy’n dathlu chwaraeon cystadleuol yn ogystal â nifer o swyddogaethau gwirfoddol.

Roedd 7 o fyfyrwyr Coleg Cambria yn cystadlu yn y digwyddiad chwaraeon ynghyd â myfyrwyr o golegau eraill. Bu Connor Hewitt Williams, sy’n 17 oed ac o Fwcle, Lucas Feng, sy’n 17 oed ac o Wrecsam ac Ethne Dowling, sy’n 16 oed ac o Wrecsam yn cystadlu yn y gystadleuaeth tennis. Bu Michael Lewis, sy’n 18 oed ac o Wrecsam a Dhruv Bansa, sy’n 18 oed a hefyd o Wrecsam, yn cystadlu yn y gystadleuaeth Badminton. Cafodd Dhruv hefyd ei ddewis i fod yn Gapten Tîm Cymru. Bu Jack Roycroft sy’n 18 oed a Tom Glendhill sy’n 17 oed, y ddau o Wrecsam, yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Golff.

Roedd Jack Roycroft wedi mwynhau’r gystadleuaeth a dywedodd:

“Mae gennyf brofiad helaeth o weithio mewn tîm, ond cefais gyfle yn y gystadleuaeth hon i weithio’n unigol. Bydd hyn yn fy helpu i ddatblygu fel chwaraewr yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Donna Welsh, Swyddog Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Cambria a gefnogodd y myfyrwyr:

“Er nad oedden ni wedi ennill unrhyw un o’r cystadlaethau, perfformiodd pawb yn arbennig o dda gan ymarweddu eu hunain yn dda iawn dros y penwythnos, maent yn glod i’r coleg ac iddyn nhw eu hunain.”

 

yn ôl