Mae dysgwyr lleol wedi cael budd o fynychu Prifysgol Haf Aberystwyth.

Mae Ella Price a Lana Williams o’r Fflint yn 17 oed, ac mae’r ddwy yn astudio Gofal Plant yng Ngholeg Cambria. Llwyddodd y ddwy i ennill lle ar raglen breswyl a oedd yn cael ei chynnal dros chwe wythnos.  Mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch, a rhoi profiad o fywyd Prifysgol iddynt hefyd.

“Fe wnes i fwynhau’r Brifysgol Haf”, dywedodd Ella, “roedden ni wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau ein hunain yno.  Yn dilyn ein profiad yno, rydyn ni’n gobeithio mynd i Brifysgol Aberystwyth ym mis Medi i astudio Astudiaethau Plentyndod.”

Cafodd Ella a Lana gyfle i fwynhau chwaraeon a gweithgarwch cymdeithasol yn ystod eu hamser  yn Aberystwyth.  Bu’r ddwy yn astudio Astudiaethau Plentyndod, Llenyddiaeth Saesneg, a Sbaeneg mewn cyfnodau o bythefnos yr un. Mae’r ddwy rŵan wedi cael cynnig llwybr cynnydd gwarantedig i gynllun addas ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr amod eu bod yn llwyddo mewn 2 gwrs Safon Uwch ac unrhyw ofynion mynediad penodol.

Dywedodd Sian Parry, Darlithydd Gofal Plant yng Ngholeg Cambria:

“Mae Ella a Lana yn fyfyrwyr bendigedig, sy’n gweithio’n galed ar eu cwrs Gofal Plant yn y coleg. Maen nhw’n hynod frwdfrydig ac yn rhan fawr o bob agwedd o fywyd y coleg; mae’r ddwy wedi bod yn ‘bydis coleg’ ac wedi helpu myfyrwyr newydd ar ddiwrnodau rhagflas a diwrnodau sefydlu.“

“Pan gysyllton nhw gyda fi ar ddiwedd eu hwythnos gyntaf yn Aberystwyth, roeddwn i mor falch o glywed eu bod yn mwynhau eu hunain. Dywedon nhw hefyd eu bod yn gweld uned gyntaf y cwrs Astudiaethau Plentyndod yn hawdd oherwydd y gwaith roedden nhw wedi’i astudio eisoes yn y coleg.  Rydw i’n dymuno pob llwyddiant i’r ddwy ar eu cwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal Plant, ac rydw i’n siŵr y bydd y ddwy’n ennill y graddau uchel maen nhw’n ei haeddu.”

yn ôl