Mwynhaodd dysgwyr Economeg a Busnes yng Ngholeg Cambria Iâl Wrecsam drafodaeth ar-lein gyda Llywodraethwr Banc Lloegr, Andrew Bailey.

Ymunodd Stephen Hicks, Asiant Banc Lloegr ar gyfer Cymru, ac Ian Derrick, Dirprwy Asiant Cymru, â Mr Bailey.

Cynhalion nhw sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr a rhoi cyflwyniad iddyn nhw am gysyniadau economaidd sylfaenol, swyddogaeth y Banc a’r heriau sy’n wynebu’r DG ac economïau byd-eang, yn sgil pandemig Covid-19.

“Rydyn ni mor ddiolchgar iddyn nhw am ymuno â ni, gan ein bod ni’n gwybod pa mor werthfawr yw eu hamser,” dywedodd y darlithydd Jane Fellows.

“Fe wnaeth y myfyrwyr fwynhau’r sgwrs yn fawr ac mi gawson nhw eglurhad ac adborth craff ar lawer o bynciau – roedd yn sesiwn wych.”

Sefydlwyd Banc Lloegr fel banc preifat ym 1694 i weithredu fel banciwr i’r llywodraeth. Mae heddiw’n fanc canolog y DG.

yn ôl