• Myfyrwyr yn Creu Amgylchfyd Dysgu Awyr Agored ar gyfer Ysgol Gynradd leol

Roedd a staff a disgyblion Ysgol Gynradd Wat’s Dyke yn Wrecsam wrth eu boddau efo’r cymorth a gawson nhw gan Goleg Cambria i ddatblygu eu hamgylchfydoedd dysgu awyr agored.

Mae myfyrwyr Coleg Cambria Ffordd y Bers ynghyd â’u tiwtor wedi bod yn gweithio’n agos â’r ysgol ers sawl mis erbyn hyn i gwblhau trawsnewidiad yr ardal awyr agored, gan ddefnyddio’r sgiliau maent wedi eu dysgu yn y coleg.

Dywedodd Emma Roberts, Arweinydd Cyfnod Sylfaen yr ysgol:

“Fedrai ddim mynegi mewn geiriau pa mor gefnogol, cydweithredol a brwdfrydig mae’r tîm wedi bod wrth helpu ni greu amgylchfydoedd awyr agored cyfoethog i’r plant yn ein hysgol. Rydyn ni’n teimlo mor lwcus i gael y cyfle i ‘ddefnyddio’ sgiliau ffantastig staff a myfyrwyr.  Oherwydd eu gwaith caled nhw mae ein hardal awyr agored ni wedi cael ei thrawsnewid.

“O ganlyniad i waith caled tîm Coleg Cambria a staff Wat’s Dyke, rydyn ni’n hyderus, bod gennyn ni gyfleuster gwych i’r plant allu datblygu ystod eang o sgiliau llythrennedd a rhifedd a sgiliau pynciau penodol.

Ychwanegodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm yng Ngholeg Cambria:

“Hoffwn ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’r prosiect hwn, o’r myfyrwyr i’r staff yn Ffordd y Bers a staff yr ysgol. Rydyn ni’n falch iawn bod yr ardal awyr agored yn cynnig adnodd dysgu gwych i’r plant yn Ysgol Gynradd Wat’s Dyke, ac rydyn ni’n gobeithio parhau gyda’r bartneriaeth i wella amgylchfydoedd dysgu awyr agored, sydd yn eu tro yn rhoi’r cyfle i’n myfyrwyr ddefnyddio’r sgiliau maen nhw wedi eu dysgu yn y coleg, mewn amgylchfyd go iawn.”

yn ôl