Mae myfyriwr Coleg Cambria yn arwain ar brosiect Erasmus +, Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ieuenctid (YSDA).

Teithiodd Kellen Hamlington, sy’n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus lefel 3, i Wlad Pwyl ynghyd â Llysgenhadon Chwaraeon Ieuenctid eraill o 7 o wledydd yr UE.  Bu mewn cynhadledd yng Nghaerdydd hefyd i helpu i weithredu’r sesiynau yng Ngholeg Cambria Iâl.

Dywedodd Kellen, a gyflwynodd sesiynau amlchwaraeon a thennis bwrdd i’r myfyrwyr:

“Mae’r prosiect YSDA wedi dysgu cymaint i mi.  Mae wedi fy helpu i gredu ynof i fy hun ac mae fy hyder wedi gwella hefyd. Rydw i wedi cyfarfod â phobl anhygoel sydd wedi fy helpu a dangos i mi sut barhau i ymladd, hyd yn oed os yw’n edrych nad yw’n mynd i unman.  Mae hefyd wedi rhoi profiad ac atgofion gwych i mi y byddaf yn eu cofio am byth. ”

Mae’r prosiect YSDA wedi galluogi myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig a phoblogaethau mudol i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. Oherwydd bod y prosiect wedi llwyddo yn y coleg, bydd Coleg Cambria yn parhau i gyflwyno sesiynau trwy ei raglen Cambria Heini, sy’n canolbwyntio ar ddarparu gweithgareddau corfforol i bob myfyriwr a staff.

 

Mae’r llun yn dangos dysgwyr a staff rhaglen Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Coleg Cambria.

 

yn ôl