• Hwb Cyfathrebu Cofid-19

Diweddariad Coleg Cambria 22.10.20

Bydd y Coleg ar gau o 6pm ar 23 Hydref a bydd yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd yn unol â Rheoliadau Cyfnod Atal Byr Llywodraeth Cymru.

Yn ystod yr wythnos hanner tymor, 25ain-29ain Hydref, ni all myfyrwyr ddod i safleoedd y coleg.

Yn ystod wythnos 2il – 6ed Tachwedd, dim ond myfyrwyr sy’n ail-sefyll arholiadau TGAU neu’n sefyll arholiadau allanol / mynediad i brifysgol a ganiateir ar y safle a hynny ar gyfer sefyll yr arholiad yn unig. Gwneir trefniadau gyda’r myfyrwyr hynny yn unigol. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â threfniadau arholiad at diwtoriaid.

Bydd y coleg yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd.

Cwestiynau Cyffredin Hydref 23ain – Tachwedd 9fed

 

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor