• Hwb Cyfathrebu Cofid-19

Diweddariad Coleg Cambria

Diweddarwyd ddiwethaf 08.01.2021

Ar hyn o bryd mae’r holl wersi yn parhau i gael eu cyflwyno trwy ein dull dysgu ar-lein * tan ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

* Bydd safle Llaneurgain yn aros ar agor i Fyfyrwyr Byw’n Annibynnol yn unig

Ar y 29ain, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o’r sefyllfa ac yn darparu arweiniad pellach. Unwaith y bydd gennym gyfarwyddyd ar yr adolygiad hwn, byddwn yn sicr o ddarparu diweddariad pellach.

Mae staff y coleg yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr a phrentisiaid trwy e-bost a ffôn yn ystod y cyfnod hwn a byddant mewn cysylltiad i gynnig cefnogaeth, gyda phob un o’n safleoedd yn parhau i fod ar agor i fyfyrwyr a allai fod angen cymorth ychwanegol neu offer TG. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â studentservices@cambria.ac.uk neu learning.support@cambria.ac.uk

Rhieni – Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn uniongyrchol i’ch mewnflwch

Gall rhieni sy’n dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf trwy e-bost yn uniongyrchol atynt gofrestru ar e-gylchlythyr y Coleg.

Chwaraewch eich rhan i guro’r feirws

 Hoffem ofyn i’n myfyrwyr a’n prentisiaid weithio gyda ni yn ystod yr amser hwn trwy:

Fynychu dosbarthiadau ar-lein a chwblhau unrhyw waith a osodir gan diwtoriaid

– Aros gartref lle bo hynny’n bosibl a phan allan, gan ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol bob amser.Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor
+