• Hwb Cyfathrebu Cofid-19

Diweddariad Coleg Cambria

Diweddarwyd ddiwethaf 12.04.2021

Bydd holl safleoedd y colegau yn ailagor ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb ddydd Mawrth Ebrill 13eg yn unol â chyngor ac arweiniad Llywodraeth Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pob myfyriwr a phrentis yn ôl i’n safleoedd.

Gall pob myfyriwr a phrentis fynychu eu dosbarthiadau ar yr amserlen fel arfer oni bai eu bod wedi cael gwybod am drefniadau amgen gan eu tiwtor/asesydd. Bydd cludiant coleg yn rhedeg fel arfer.

Bydd yr holl ddosbarthiadau ar gyfer gweithgaredd Cyswllt Ysgolion yn parhau ar-lein yn yr wythnos sy’n dechrau Ebrill 12fed ac edrychwn ymlaen at weld holl ddisgyblion Cyswllt Ysgolion yn dychwelyd i safleoedd y coleg o Ebrill 19eg.

Diogelwch a lles ein myfyrwyr a’n staff yw ein prif flaenoriaeth ac, fel sefydliad, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein safleoedd yn lleoedd diogel i weithio a dysgu.

Gallwch gael atebion i unrhyw Gwestiynau Cyffredin yn ein Hwb MyfyrwyrHwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X