• Trefniadau asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd hon (2020/21)

Trefniadau asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd hon (2020/21)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch diwedd blwyddyn gyda graddau yn seiliedig ar asesiadau ystafell ddosbarth.

Bydd manylion pellach am sut y bydd yr asesiadau’n cael eu rheoli yn cael eu cwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr fel y gall canllawiau a deunyddiau ategol fod ar waith ar gyfer dechrau tymor y gwanwyn ym mis Ionawr 2021.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma – Llywodraeth Cymru – Dull Cymru o ymdrin â chymwysterau

Ni wnaed unrhyw benderfyniad mewn perthynas â Chymwysterau Galwedigaethol ac mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru i sicrhau dull sy’n gweithio er budd y dysgwyr ac yn rhoi eglurder iddynt ynghylch y ffordd ymlaen.

Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael gwybod am unrhyw wybodaeth neu ddatblygiadau newydd.Hwb Cyfathrebu Cofid-19 CambriaDarganfod Rhagor
+