Coleg Cambria Awards at Deeside

Daeth myfyrwyr o’n holl safleoedd ynghyd ar gyfer ein Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr 2017 i ddathlu llwyddiant y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Cafodd unigolion ysbrydoledig a disglair o fewn AB, Dysgu yn y Gwaith ac Oedolion a’r Gymuned eu gwobrwyo a bu iddynt dderbyn gwobrau i gydnabod eu llwyddiant.

Hoffem ddiolch i’r holl sefydliadau a oedd yn ddigon caredig i noddi’r gwobrau. Diolch hefyd i’r holl fyfyrwyr, eu ffrindiau a’u teuluoedd, ac i’n holl westeion a staff am eu cefnogaeth i’n coleg a’n myfyrwyr.

Lluniau yn dod cyn hir - sbïwch eto yr wythnos ar ôl y gwobrau!
Darllen rhagor

Ewch drwy’r lluniau i weld os allwch ddod o hyd i un ohonoch chi! Gallwch lawr lwytho unrhyw lun yr hoffech chi, ond rydym yn gofyn am gyfraniad tuag at elusen y flwyddyn, Ambiwlans Awyr Cymru.
Welsh-Air-Ambulance-logo-LR