• Mae Gennych Amser i Wneud Cais O Hyd!

Cyrsiau Hyfforddeiaeth a Chyrsiau Sylfaen

 • Sgiliau Cyflogadwyedd mewn Busnes, Marchnata a Thwristiaeth : LP01246 - Ial

  Teithio a Thwristiaeth Ial 6th Sep 2021 Amser Llawn

  • Tystysgrif Lefel 1 Mewn Peirianneg : LP01052 - Ffordd y Bers

   Peirianneg: Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw Ffordd y Bers 6th Sep 2021 Amser Llawn

   • Diploma i Ddefnyddwyr TG : LP00216 - Ial

    Technoleg Cyfrifiadura Ial 6th Sep 2021 Amser Llawn

    • Dlploma Lefel 1 mewn Cerddoriaeth, Perfformio a Chynhyrchu Celfyddydau : LP50024 - Ial

     Diwydiannau Creadigol: Cerddoriaeth a'r Celfyddydau Perfformio Ial 6th Sep 2021 Amser Llawn

     • Astudiaethau galwedigaethol Lefel 1 Cyflwyniad i arlwyo : LP00264 - Glannau Dyfrdwy

      Lletygarwch ac Arlwyo Glannau Dyfrdwy 6th Sep 2021 Amser Llawn

      • Diploma Lefel 1 mewn Cerbydau Modur : LP00254 - Glannau Dyfrdwy

       Peirianneg: Cerbydau Modur Glannau Dyfrdwy 6th Sep 2021 Amser Llawn

       • Adeiladu Lefel Mynediad : LP01418 - Glannau Dyfrdwy

        Adeiladu - Crefftau Glannau Dyfrdwy 6th Sep 2021 Amser Llawn

        • Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau’r Tir Tirlunio Garddwriaeth fasnachol Meysydd Chwaraeon Cadwraeth : LP00556 - Llaneurgain

         Tirlunio Llaneurgain 6th Sep 2021 Amser Llawn

         • Level 1 Employability Skills In Hairdressing : LP00128 - Ial

          Trin Gwallt Ial 6th Sep 2021 Amser Llawn

          • Sgiliau Sylfaen : LP00941 - Glannau Dyfrdwy

           Sgiliau Sylfaen Glannau Dyfrdwy 8th Sep 2021 Amser Llawn

           • Sgiliau Sylfaen : LP00942 - Ial

            Sgiliau Sylfaen Ial 8th Sep 2021 Amser Llawn

            • Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol (Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus) : LP01029 - Glannau Dyfrdwy

             Chwaraeon Glannau Dyfrdwy 6th Sep 2021 Amser Llawn