Derbyniodd dros 30 o staff Coleg Cambria wobrau Hir-Wasanaeth a gwobrau Cydnabod Staff mewn cinio arbennig a gynhaliwyd yn y coleg yn ddiweddar.

Cynhaliwyd y seremoni ym mwyty Y Celstryn ar safle Glannau Dyfrdwy. Nod y seremoni oedd cydnabod ymrwymiad staff sydd wedi gweithio yn y coleg am amser maith, yn ogystal â’r staff sydd wedi gweithio y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ohonynt, fel bod gan ein myfyrwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Derbyniodd Jo Fisher, darlithydd Sgiliau Byw’n Annibynnol, a Viv Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, wobr am hir-wasanaeth ar ôl gweithio yn y coleg am 25 mlynedd.

Rhoddwyd Gwobrau Cydnabod Staff i staff o dan y categorïau: Cyflawni, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Amrywiaeth, Cynaliadwyedd ac Arloesi.

Ymysg y rhain roedd Tîm Cyfieithu’r coleg.  Mae eu gwaith, sy’n digwydd gan amlaf yn y cefndir, yn haeddu cydnabyddiaeth. Cafodd y tîm eu cydnabod am weithio’n hynod o hyblyg i gwrdd ag anghenion, ac maent yn enghraifft arbennig o arddangos yr ymddygiad ‘Canolbwyntio ar Ddysgwyr a Chwsmeriaid’.

Enillodd Alan Lowry, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, wobr am arwain y Wobr Dug Caeredin ar safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy, yn ogystal â bod yn hyrwyddwr a chydlynydd gweithgareddau elusennol safle Iâl.

Enillodd Liz Eccleston, Gweinyddydd yn Chweched Glannau Dyfrdwy, wobr am ei gwasanaeth cwsmeriaid arbennig. Cafodd Donna Welsh, Swyddog Rhaglen Chwaraeon, ei chydnabod am lansio a mynd ati i gefnogi ac i hyrwyddo cynllun Cambria Heini y coleg.

Cafodd y tîm sydd wedi bod yn gweithio ar wefan newydd Coleg Cambria eu cydnabod  am eu gwaith caled yn creu’r wefan a’i lansio ym mis Mai. Roedd y tîm yn cynnwys aelodau o’r adran TG, Datblygu’r We, Cyfieithu a Marchnata. Cafodd y tîm glod am weithio ar draws adrannau ac am ddangos nifer o ymddygiadau’r coleg.

Dywedodd David Jones OBE DL, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae hi’n bwysig cydnabod ymrwymiad y staff sy’n gweithio yn y coleg. Mae pob un ohonynt wedi cyfrannu’n sylweddol i fywydau cannoedd o bobl ifanc yr ardal, ac maent yn haeddu cael eu llongyfarch a’u diolch am hynny.”

“Yng Ngholeg Cambria, rydym wedi ymrwymo i gefnogi a gwerthfawrogi ein staff.  Mae’r gwobrau hyn yn tynnu sylw at y cymorth  gwerthfawr sy’n cael ei roi i fyfyrwyr, yn ogystal â gyrfaoedd hir a heriol sy’n newid yn barhaus ein staff academaidd a chymorth i fusnes.”

yn ôl