Staff yn dychwelyd i’r Coleg ar ôl arddangos yn Sioe Hanesyddol Dinbych a Fflint

Wythnos diwethaf cafodd staff Coleg Cambria safleoedd Llaneurgain a Llysfasi gyfle i groesawu ymwelwyr i’w stondin yn Sioe Dinbych a Fflint.

Roedd y tywydd yn ffafriol, a daeth miloedd i Ddinbych i fwynhau’r digwyddiad amaethyddol blynyddol.

Cafodd staff Cambria gyfle i gyfarfod wynebau hen a newydd a darparu gwybodaeth i ymwelwyr ynghylch y cyrsiau llawn a rhan-amser sydd ar gael yn y coleg.

Dywedodd Vivienne Martin Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm yng Ngholeg Cambria “Cawsom ddiwrnod gwych yn Sioe Dinbych a Fflint, a braf oedd gweld cymaint o gyn-fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr yn ymweld â’n stondin.

“Mae’n fraint cael bod yn rhan o ddigwyddiad uchel ei fri yn yr ardal.”

 

yn ôl