Cyflwynwyd Medaliwn Rhagoriaeth am y safon orau yn y byd mewn Cynnal a Chadw Awyrennau yn rownd derfynol WorldSkills (sy’n cael ei alw’n Gystadleuaeth Olympaidd Sgiliau Ryngwladol hefyd) yn Abu Dhabi.

Aeth Joseph Massey, sy’n 23 oed, o Prescott ac sy’n gweithio i Airbus, i Abu Dhabi i gynrychioli Prydain yn y gystadleuaeth Cynnal a Chadw Awyrennau yn Rownd Derfynol Worldskills, ynghyd ag Ethan Davies, 22 oed o Fynydd Isa, ei gyd-gystadleuydd o Goleg Cambria, sy’n gweithio i Electroimpact, ac a fu’n cystadlu mewn Melino CNC.

Ar ôl misoedd o hyfforddi, gwnaeth Joe un ymdrech fawr olaf i roi cyfle iddo’i hun gystadlu am fedaliwn mewn Cynnal a Chadw Awyrennau yr wythnos hon.  Llwyddodd i ennill Medaliwn Rhagoriaeth mewn cystadleuaeth galed, gan brofi bod ei sgiliau ymysg y gorau yn y byd.

Cefnogir Tîm y DU gan WorldSkills UK, sydd wedi arloesi gyda defnyddio technegau a dulliau o fyd hyfforddi chwaraeon elit, ac a gafodd eu perffeithio i gynorthwyo i greu’r perfformwyr gorau mewn dwsinau o ddisgyblaethau a chrefftau.

Ar ôl ennill yn y rowndiau rhanbarthol, rownd Prydain, y broses dewis Tîm Prydain a misoedd o hyfforddi dwys, bu 34 o brentisiaid ifanc (neu gyn-brentisiaid) yn cystadlu am 4 diwrnod yn y 44fed Rownd Derfynol WorldSkills.

Bu dros 1,200 o bobl ifanc, o ragor na 50 gwlad, ac a oedd yn arbenigwyr mewn 51 disgyblaeth wahanol – o drin gwallt i gynnal a chadw awyrennau, gwaith plymwr a dylunio gemau, i enwi ond rhai ohonynt, yn cystadlu am fedalau aur, arian ac efydd.

Mae Joe ac Ethan ynghyd â gweddill aelodau hynod o dalentog Tîm y DU, wedi gweithio’n eithriadol o galed yn ystod y blynyddoedd diwethaf i sicrhau eu lle.

Bu Tîm y DU yn fuddugol, gan ennill cyfanswm o 20 medal, 1 aur, 3 arian, 3 efydd ac 13 medaliwn rhagoriaeth. Cyflwynwyd y medalu mewn seremoni gloi drawiadol o flaen 15,000 o bobl a’r cyfryngau o bedwar ban byd yn yr Arena Ad Du.  Daeth Tîm y DU yn ddegfed yn y tabl medalau, o flaen yr Almaen, a dyma’r tîm lleiaf i gyrraedd deg uchaf y byd.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria,

“Llongyfarchiadau mawr i Joe am ennill medaliwn Rhagoriaeth llwyr haeddiannol yn y Gystadleuaeth Olympaidd Sgiliau Ryngwladol yn Abu Dhabi.

Dywedodd Dr. Neil Bentley, Prif Weithredwr WorldSkills UK,  “Mae’r bobl ifanc hyn yn anrhydedd i’w gwlad.

“Os ydyn ni’n dathlu llwyddiant Tîm y DU a’i ddefnyddio i ysbrydoli eraill i ddilyn y bobl ifanc hyn, mae dyfodol Prydain yn ddiogel gyda nhw.”

Galwodd Ann Milton AS, Y Gweinidog Gwladol dros Brentisiaeth a Sgiliau, a fu’n ymweld â’r gystadleuaeth i gefnogi WorldSkills UK a’r tîm, ar rieni i sylwi ar y canlyniadau a dywedodd,

“Rydw i wedi cael fy syfrdanu gan Dîm y DU.  Maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda – dyma Brydain yn cystadlu mewn sgiliau ar lwyfan y byd ac yn llwyddo’n wych.

“Mi fydd yna ddathlu mawr pan fyddan nhw’n dod adref.  Mae cyrraedd y lefel hwn yn wych.

“Mae neges i rieni yma – mae dewis arall yn hytrach na phrifysgol i’w gael – mae’r cyfleodd yn ddiderfyn os ydynt yn rhoi heibio unrhyw ragfarnau sydd ganddynt.  Mae’n rhaid i ni sicrhau bod y prentisiaid ifanc hyn yn ysbrydoliaeth i eraill.

“Mae WorldSkills UK yn gwneud gwaith gwych yn cefnogi’r bobl ifanc hyn – gyda miloedd o oriau o fewnbwn.  Mae angen inni roi popeth y maent yn ei wneud – ethos y gystadleuaeth hon, ysbryd y prentisiaid hyn – mewn potel a’i ledaenu ar draws Prydain.”

Team UK Abu Dhabi 2017 Closing Ceremony
Team UK WorldSkills Abu Dhabi 2017
Team UK WorldSkills Abu Dhabi 2017
Team UK WorldSkills Abu Dhabi 2017
yn ôl