Daeth sawl aelod o staff Coleg Cambria, gan gynnwys y Pennaeth, Cyfarwyddwyr a Dirprwy Gyfarwyddwyr, yn ôl i’r gwaith yn ddiweddar ar ôl diwrnod prysur yn adeiladu rafftiau yn Y Bala, er  budd elusen enwebedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru.

Cafodd bawb a gymerodd rhan eu cludo mewn canŵ i ynys ar Lyn Tegid, Y Bala a’u gadael yno. Er mwyn dod yn ôl i’r tir mawr yng Nglan Llyn, roedd rhaid iddyn nhw adeiladu rafft gan ddefnyddio bareli, rhaff a darnau pren. Adeiladwyd tair rafft gyda chriw o 8 ar bob un gyda’r nod o gadw’r rafft ar y dŵr nid o dan y tonnau.

Dywedodd Sue Price, Pennaeth Coleg Cambria:

“Roedd yn her gyffrous a chyfle gwych i godi arian ar gyfer elusen enwebedig y coleg, Ambiwlans Awyr Cymru. Rhoddodd bawb a gymerodd rhan ymdrech mawr i’r her ac roedd yn bleser i fod yn rhan o’r tîm.”

yn ôl