Mae SafeGuard wedi bod yn cydweithio â cholegau ledled Prydain ers blynyddoedd. Yn ddiweddar, rhoddodd y brand un o’i festiau gwrthsefyll bwledi premiwm i Goleg Cambria i’w defnyddio mewn arddangosiadau gyda dosbarthiadau’r myfyrwyr hynny a gofrestrodd ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae rhoddion fel hyn gan SafeGuard yn galluogi Coleg Cambria i wella eu rhaglen addysgu a chyflwyno’r arddangosiadau ymarferol gorau posibl. Trwy roi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad uniongyrchol o ddefnyddio’r offer diweddaraf yn y diwydiant, bydd yn gwella eu cyflogadwyedd mewn marchnad gystadleuol, unwaith y byddant wedi cwblhau eu haddysg.

Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall yn well sut mae festiau gwrthsefyll bwledi yn gweithio. Bydd y profiad dysgu yng Ngholeg Cambria yn gwella o ganlyniad uniongyrchol i hynny hefyd. Bydd fest gwrthsefyll bwledi SafeGuard ar gael ar gyfer chwarae rôl a dadansoddi technegol i wella ansawdd y rhaglen Gwasanaeth Cyhoeddus ac arferion addysgol Coleg Cambria.

Dywedodd Thomas Bowman, gan siarad ar ran SafeGuard Armour and Clothing: “Rydyn ni wedi cynnal perthynas gref â cholegau rhanbarthol a chenedlaethol gyda rhoddion fel hyn, ynghyd â chynlluniau newydd ar gyfer addysg, ymchwil a datblygu. Mae SafeGuard yn parhau i fod yn ymrwymedig i gynorthwyo’r cymunedau lle rydyn ni’n gweithio ynddyn nhw a chefnogi rhaglenni dysgu ac addysgol ar gyfer gweithwyr y presennol a’r dyfodol yn y Gwasanaeth Cyhoeddus.”

“Rydyn ni ‘n credu y dylai pob myfyriwr gael gweld a defnyddio fest gwrthsefyll bwledi premiwm wrth iddyn nhw astudio Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydyn ni’n falch o gael rhoi eitemau fel hyn i golegau fel Coleg Cambria, er mwyn helpu’r myfyrwyr i baratoi’n ddigonol ar gyfer y math o waith maen nhw wedi dewis ei wneud ”

Mae SafeGuard Armour a Clothing yn wneuthurwr a dosbarthwr byd-eang o arfwisgoedd ac mae’n ymchwilio i ddeunyddiau newydd a’u datblygu i wneud arfwisgoedd yn haws eu gwisgo ar gyfer gweithwyr gwasanaethau rheng flaen. Bydd profiad uniongyrchol o ddefnyddio offer proffesiynol yr heddlu, y lluoedd arfog a gweithwyr diogelwch yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr Coleg Cambria ddod i arfer â’r math o ddillad amddiffynnol y byddant yn eu defnyddio pan fyddant yn dechrau ar eu gyrfaoedd dewisol.

https://www.safeguardclothing.com/uk/

yn ôl