Mae Coleg Cambria wedi bod yn cydweithio â RGC ac WRU er mwyn meithrin diddordeb mewn rygbi ym mhob safle Coleg Cambria.

Ers mis Medi, mae’r diddordeb mewn rygbi wedi cynyddu, ac mae’r tîm yn cynnwys myfyrwyr o wahanol safleoedd y coleg. Mae’r tîm wedi bod yn chwarae’n dda iawn, gan gyrraedd brig Cynghrair B Dynion Gogledd Orllewin AoC.  

Mae dysgwyr o safleoedd Iâl, Llysfasi a Glannau Dyfrdwy yn dod at ei gilydd ar ddydd Mercher i chwarae gemau calendr ac i hyfforddi. Yn ddiweddar, bu’r tîm yn chwarae yn erbyn Runshaw College, sy’n chwarae mewn cynghrair uwch na thîm Coleg Cambria. Roedd hon yn gêm agos a chyffrous, ond Runshaw enillodd y gêm gyda sgôr o 12-10.

Dywedodd Donna Welsh, Cydlynydd Cambria Heini:

“Mae Coleg Cambria yn cefnogi myfyrwyr yn eu llwybr chwaraeon a’u cais am lwyddiant rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, ochr yn ochr â’u haddysg. Rydym wedi bod yn cyd-weithio â RGC a WRU er mwyn meddwl ar y cyd i ddatblygu fframwaith rygbi ar gyfer Coleg Cambria.”

Dywedodd Aled Ellis a Dan Hough, hyfforddwyr rygbi a darlithwyr chwaraeon:

“Mae hi’n anodd credu gystal mae rygbi wedi ennill ei dir yn y coleg. Rydyn ni’n falch iawn o’r chwaraewyr a’u cyfraniad i’r tîm. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyd-weithio gyda RGC ac WRU i ddatblygu rygbi ymhellach yn ystod y blynyddoedd nesaf.”

Mae Coleg Cambria yn ystyried ffurfio tîm rygbi merched. Maent yn gobeithio chwarae ychydig o gemau cyfeillgar yn y misoedd nesaf.

yn ôl