• ROEDD myfyrwyr Coleg Cambria ar garlam gwyllt wrth iddyn nhw ymuno â chwmni arlwyo blaenllaw i weini ar 10,000 o westeion mewn cyfarfod rasio poblogaidd

Fe wnaeth dysgwyr Arlwyo a Lletygarwch safleoedd Iâl yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy, gynorthwyo’r arlwywyr a threfnwyr digwyddiadau creadigol, Horseradish, dros dri diwrnod lle gwerthwyd pob tocyn, ar gyfer Gŵyl tri diwrnod Boodles yng Nghae ras Caer ym Mai 2019. 

Mae’r bartneriaeth wedi mynd o nerth i nerth ers haf y llynedd, a dywedodd Derek Hughes, Prif Gogydd Academi Goginio Horseradish, y bydd y profiad o weithio mewn digwyddiadau a gweithrediadau byw, yn eu helpu yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

“Dydyn ni ddim yn eu gweld fel myfyrwyr, maen nhw’n gydweithwyr ac maen nhw wedi chwarae rhan fawr yn ein llwyddiant dros y flwyddyn ddiwethaf,” meddai Derek.

“Maen nhw wir wedi ffitio’n dda yn ein tîm a phrofi i fod o fudd mawr.”

Daeth dros 56,000 o bobl i’r cyfarfod rasys yng Nghaer yn gynharach y mis hwn.

Roedd 10,000 o leoedd lletygarwch a 52 bar ar agor yn ystod pob un o’r tri diwrnod.

Dywedodd Mark Wilcockson, Pennaeth Adnoddau Dynol Cwmni Ras Caer, fod carfan Cambria yn rhan allweddol o’r tîm yn un o’r digwyddiadau mwyaf yn y calendr. “Ymunodd y myfyrwyr â’n tîm arlwyo achlysurol i ddarparu gwasanaeth yn yr ŵyl ras fwyaf mawreddog yn ein tymor,” meddai Mark. “Mi wnaethon nhw gyflawni nife o wahanol ddyletswyddau, o gogyddion, i staff lletygarwch a swyddi goruchwylwyr, ac roedd eu hymrwymiad ac ansawdd eu gwaith yn rhagorol.“Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a rhoddodd gyfle gwych i’r myfyrwyr gael ennill profiad o fywyd go iawn, gan weithio mewn rhai o’r mannauy lletygarwch pwysicaf yng Nghae Ras Caer.“Bydd llawer ohonyn nhw bellach yn gallu elwa ar gyflogaeth yn y dyfodol trwy Academi Goginio Horseradish, is-adran y Grŵp Horseradish, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio yn y dyfodol.” Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria: “Roedd hwn yn ddigwyddiad mawr arall i’r dysgwyr, ac mae’r ffaith eu bod wedi perfformio mor wych yn dystiolaeth o’r ymroddiad a’r sgiliau maen nhw wedi’u dangos wrth ddilyn y cwrs.

Hoffem ddiolch i Chester Race Company a Horseradish am eu cefnogaeth barhaus, ac am ddarparu amgylchedd i’r myfyrwyr fel eu bod yn cael blas go iawn ar sut beth fydd gweithio yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch prysur yn y dyfodol.

“I gael rhagor o wybodaeth am Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.ukI gael gwybodaeth am Horseradish ewch i: https://www.horseradishcatering.com/about

yn ôl