Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau gwybodaeth a holi ac ateb yn  FYW ar ein cyfryngau cymdeithasol. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn pwnc penodol neu ddim yn siŵr beth rydych chi am ei astudio? Cofrestrwch ar gyfer unrhyw un o’n sgyrsiau byw isod ac yna eu gwylio’n fyw ar Facebook.

Facebook
Twitter
YouTube

 

Dydd Llun 6 Gorffennaf 1.00pm Peirianneg Cadwch eich lle rŵan 
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 1.00pm Gwneuthuro a Weldio  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 1.00pm Gosod Trydan Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 3.00pm Hyfforddeiaethau Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Iau 9 Gorffennaf 1.00pm Sgiliau Sylfaen Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 1.00pm Plastro  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 3.00pm Diwydiannau Creadigol  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 13 Gorffennaf 1.00pm Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 1.00pm Astudiaethau Busnes Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 15 Gorffennaf 1.00pm Iechyd a Gofal Cymdeithasol Addysg Uwch Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Iau 16 Gorffennaf 1.00pm Anghenion Dysgu ychwanegol Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 1.00pm Gofal Plant Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 20 Gorffennaf 1.00pm Mynediad i Addysg Uwch Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mawrth 21 Gorffennaf 1.00pm Chwaraeon Addysg Uwch Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mawrth 21 Gorffennaf 3.00pm Chwaraeon Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 1.00pm Safon Uwch yn  Chweched Glannau Dyfrdwy  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Iau 23 Gorffennaf 1.00pm  Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 24 Gorffennaf 1.00 pm Celfyddydau Perfformio  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 27 Gorffennaf 1.00pm Trin Gwallt  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 27 Gorffennaf 3.00pm Gofal Anifeiliaid Llysfasi  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 1.00pm  Gwasanaethau Myfyrwyr Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 29 Gorffennaf 1.00pm Therapi Harddwch a Cholur ar gyfer y Cyfryngau Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Iau 30 Gorffennaf 1.00pm Cyllid Myfyrwyr  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 31 Gorffennaf 1.00pm Ceffyleg Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 3 Awst 1.00pm Gofal Anifeiliaid Llaneurgain Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 5 Awst 1.00pm Sgiliau Sylfaen Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 7 Awst 1.00pm Hyfforddeiaethau Adeiladu  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 10 Awst 1.00pm Hyfforddeiaethau Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 12 Awst 1.00pm Tirlunio a Garddwriaeth Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 14 Awst 1.00pm Safon Uwch yn Chweched Iâl  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 21 Awst 1.00pm TGAU Saesneg a Mathemateg  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 24 Awst 1.00pm TGAU Saesneg a Mathemateg  Cadwch eich lle rŵan