Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau gwybodaeth a holi ac ateb yn  FYW ar ein cyfryngau cymdeithasol. 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn pwnc penodol neu ddim yn siŵr beth rydych chi am ei astudio? Cofrestrwch ar gyfer unrhyw un o’n sgyrsiau byw isod ac yna eu gwylio’n fyw ar Facebook.

Cliciwch yma i wylio ein digwyddiadau byw yn y gorffennol yn cael eu hail-lwytho.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

 

Dydd Gwener 7 Awst 1.00pm Hyfforddeiaethau Adeiladu  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 10 Awst 1.00pm Hyfforddeiaethau Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Mercher 12 Awst 1.00pm Tirlunio a Garddwriaeth Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 14 Awst 1.00pm Safon Uwch yn Chweched Iâl  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Gwener 21 Awst 1.00pm TGAU Saesneg a Mathemateg  Cadwch eich lle rŵan  
Dydd Llun 24 Awst 1.00pm TGAU Saesneg a Mathemateg  Cadwch eich lle rŵan