Atodiad: Llun o fyfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata ar hyn o bryd yng Ngholeg Cambria, O’r Chwith i’r Dde: Jamie Gillespie, Abby Jackson, Phoebe Davies, Rachel Beckett, Alexandra Bryan

Cyflawnwyd canlyniadau asesu rhagorol unwaith eto gan fyfyrwyr Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) lleol yng Ngholeg Cambria.

Yn y sesiwn asesu diwethaf, roedd tri grŵp o fyfyrwyr naill ai’n cwblhau modiwlau’r cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata neu’r cwrs Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol.

Mae’r asesiadau CIM hyn yn cael eu hasesu’n allanol gan y Sefydliad Siartredig Marchnata, gyda’r holl fyfyrwyr ar bob un modiwl yn llwyddo yn eu hasesiadau mis Rhagfyr ar y cynnig cyntaf.

Dywedodd Stephanie Littler, Arweinydd y Rhaglen CIM a darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn falch iawn o gynnal ein cyfradd llwyddo o 100%. Mae’r cymwysterau CIM yn uchel eu parch ac yn cael eu cydnabod gan y diwydiant yn fyd-eang, a chaiff a dim ond yn cael eu dyfarnu i fyfyrwyr sy’n perfformio’n dda yn yr asesiadau.

Felly mae llwyddo mewn asesiad CIM yn llwyddiant mawr ac yn dystiolaeth o sgiliau marchnata ymarferol y myfyrwyr llwyddiannus.

Gall y sgiliau hyn gael effaith uniongyrchol ar berfformiad ac elw busnes.”

Nid yn unig yw cymwysterau CIM yn darparu elw da ar fuddsoddiad ar gyfer sefydliadau lleol, ond gallent arwain at welliant mewn perfformiad gweithwyr a llwyddiant gyrfa ar gyfer marchnatwyr annibynnol lleol.

Dywedodd Abby Jackson, myfyriwr CIM o Thew Arnott, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy:

“Rwyf wedi mwynhau astudio CIM yng Ngholeg Cambria. Mae wedi helpu fy natblygiad proffesiynol yn fy swydd farchnata newydd.”

Mae’r cyrsiau CIM a gynigir gan Goleg Cambria yn parhau i fod yn ddefnyddiol iawn i ddysgwyr lleol gan eu bod yn rhoi cyfle iddynt feithrin sgiliau marchnata traddodiadol yn ogystal â sgiliau digidol diweddar sy’n berthnasol yn ymarferol ar lefelau gyrfa gwahanol, mewn amgylchfyd dysgu deniadol a llawn hwyl.

Ar hyn o bryd, mae’r coleg yn recriwtio ar gyfer y cwrs Tystysgrif Sylfaen CIM mewn Marchnata a gynhelir o 26 Ebrill hyd at 5 Rhagfyr, 2017 yn Llaneurgain.

O fis Medi ymlaen gall fyfyrwyr hefyd yn ymuno â’r cyrsiau Tystysgrif CIM mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma CIM mewn Marchnata. Cynhelir y modiwl Hanfodion Digidol nesaf o 5 Medi hyd at 5 Rhagfyr ar gampws Llaneurgain y coleg.

Anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006 i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chyrsiau neu gyllid.

yn ôl