Ydych chi eisiau perthyn i goleg sydd #Yn Gyntaf Bob Amser …?

ar gyfer sgiliau...

Enillon ni 3 medal aur yn WorldSkills UK

... am fenter

Daethom yn gyntaf yn rownd derfynol Menter WorldSkills Cymru

Yn Rhagorol yn Swyddogol!

Ni yw’r coleg sy’n perfformio orau yng Nghymru ar hyn o bryd

Nid yw’n rhy hwyr!

Mae amser o hyd i wneud cais ac i gofrestru ar gyrsiau Safon Uwch neu gyrsiau galwedigaethol sy’n dechrau’r mis Medi hwn.

Dewch i’n gweld ni yn ein Diwrnodau Canlyniadau a Chynghori sy’n cael eu cynnal ar bob un o’n safleoedd:

Dydd Iau 24 Awst 10am – 6pm

Dydd Gwener 25 Awst 10am – 3pm

Ydych chi wedi gwneud cais eisoes?

Oes gennych chi’r graddau angenrheidiol? (for this section if you could use the diagram we used on the What’s Next postcards)

Oes – Bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar-lein gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’r cyfrinair ar eich cytundeb dysgwyr.

Nac oes – Peidiwch â chynhyrfu!  Dewch draw i’n gweld ni yn un o’n Diwrnodau Canlyniadau a Chynghori neu ffoniwch ni ar 0300 30 30 007.

Ydych chi eisiau newid eich cwrs?  Bydd gofyn i chi ddod i’n gweld ni yn ein Diwrnodau Canlyniadau a Chynghori

Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich lle ar-lein, byddwn yn anfon cerdyn croesawu atoch i esbonio ble ddylech fynd ar eich diwrnod cyntaf yn y coleg.

Os bydd angen i chi brynu offer ar gyfer eich cwrs, gallwch weld rhestr a’r ffurflenni archebu perthnasol dan Fanylion y Cwrs.

gennych chi unrhyw gwestiynau? Rydym ar agor drwy gydol yr haf – ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr am gyngor ac arweiniad ar 0300 30 30 007