Oes gennych chi’r graddau sydd eu hangen arnoch chi?

Oes

Bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar-lein gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair sydd ar eich cytundeb dysgwr.

Byddwch hefyd yn derbyn neges destun ddydd Iau 23 Awst gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.

Nac oes

Peidiwch â chynhyrfu! Dewch i’n gweld ni yn un o’n Diwrnodau Canlyniadau a Chyngor neu ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at ymholiadau@cambria.ac.uk


Ydych chi eisiau newid eich cwrs?

Bydd angen i chi ddod i’n gweld ni yn ein Diwrnodau Canlyniadau a Chyngor.

Unwaith y byddwch chi wedi cadarnhau eich lle ar-lein, byddwn ni wedyn yn anfon cerdyn post croesawu atoch chi sy’n esbonio lle bydd angen i chi fynd ar eich diwrnod cyntaf yn y coleg.

Os oes angen prynu offer ar gyfer eich cwrs, gallwch ddod o hyd i’r rhestr yn ‘Manylion y Cwrs’, yn ogystal â’r ffurflenni archebu perthnasol.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Rydym ar agor drwy gydol yr haf – ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr am gyngor ac arweiniad ar 0300 30 30 007