Mae nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria wedi cael yr anrhydedd o gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau amrywiol dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Mae cyfanswm o 11 chwaraewyr Nomads wedi chwarae yng ngharfan Cymru wrth gynrychioli Colegau Cymru o dan 18 oed ac 19 oed, ysgolion Cymru o dan 18 oed ac academïau Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) drwy chwarae yn erbyn timau o Awstralia, Colegau’r Alban ac Ysgolion Annibynnol Lloegr.

Mae pob un oedd yn ddigon lwcus i gynrychioli eu gwlad yn astudio Lefel A yn Chweched Glannau Dyfrdwy neu BTEC Chwaraeon Lefel 3 ar hyn o bryd.

Dywedodd George Coulton, 18 oed o Brestatyn, oedd yn gaptain timau Colegau Cymru o dan 18 ac Ysgolion Cymru o dan 18 oed:

“Mae wedi bod yn anrhydedd cynhrychioli fy ngwlad ar nifer o achlysuron, ond roedd bod yn gapten ar y timau’n freuddwyd wedi’i wireddu. Mae’r teimlad a gefais pan roedd yr anthem genedlaethol yn chwarae yn gyrru ias lawr fy nghefn ac mae’n rhywbeth bythgofiadwy.”

Dywedodd Sean Regan, Pennaeth Ysgoloriaethau Nomad a Darlithydd Chwaraeon ac Addysg Gorfforol:

“Mae’n fraint bod gymaint o’r bechgyn o’r clwb a’r coleg wedi cynrychioli eu gwlad y tymor hwn. Dwi’n falch iawn o’u cyflawniadau, yn enwedig George Coulton oedd yn gapten y garfan am y tymor.”

Y myfyrwyr o Goleg Cambria a gynrychiolodd Cymru oedd Craig Chisholm, Conor Harwood, Joe Sullivan, Jake Van Schie, Jake Jones, George Coulton, Iwan Rogers, Samuel Haddon, Callum Cross a Jake Leonard.

yn ôl