Eleni yw’r flwyddyn orau eto ar gyfer staff a myfyrwyr Coleg Cambria yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru yn ddiweddar. Enillodd dros 170 o ddysgwyr dros 40 o fedalau gan gystadlu mewn nifer o feysydd arbenigol newydd.

Grŵp o golegau, darparwyr dysgu yn y gwaith a chyflogwyr ymroddgar sy’n cynnal Cystadlaethau Sgiliau Cymru. Mae’r cystadlaethau yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, a’u nod ydi tynnu sylw at sgiliau a chodi lefel sgiliau yng Nghymru. Mae’r cystadlaethau’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru gymryd rhan mewn mwy na 30 o gystadlaethau sgiliau sy’n herio, gosod safon a meithrin eu sgiliau. Mae’r rhain yn ddigwyddiadau am ddim ac yn rhagflaenu cystadlaethau sgiliau Prydain.

Mae misoedd Ionawr a Chwefror wedi bod yn hynod brysur ar gyfer Coleg Cambria gan ei fod yn arwain 17 o gystadlaethau a chynnal 12 o gystadlaethau gan gynnwys Peirianneg Awyrennau, Melino CNC, Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (CAD), Weldio, Gwaith Metel Adeiladu, Her Tîm Gweithgynhyrchu, Her STEM ysgolion (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), Electroneg Ddiwydiannol,  Gwyddorau Fforensig, Gwyddorau Fforensig i Ysgolion, Therapïau Harddwch, Hyfforddiant Ffitrwydd, Gwasanaethau Bwyty, Technolegau Cerbydau ac Amgylcheddau Adeiledig.

Roedd y coleg yn croesawu cystadleuwyr o bob cwr o Gymru, ac roedd rhai o ddysgwyr Coleg Cambria wedi teithio cyn belled â Chaerfyrddin a Choleg Gŵyr i gystadlu gyda chefnogaeth staff.

Am y tro cyntaf eleni, bu myfyrwyr yn cystadlu mewn meysydd newydd a chyffrous gan gynnwys Technegydd TG. Enillodd Kai Taylor fedal arian yn y gystadleuaeth honno. Bu tîm Chasms o Goleg Cambria yn cystadlu yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Pop Greadigol – Tîm, gan ennill gwobr arian.

Yn rownd derfynol y cystadlaethau weldio, enillodd David Duncan a Gruffudd Roberts, myfyrwyr o Goleg Cambria, gwobr aur ac arian yn y drefn honno. Daeth Jay Blair, o Goleg Sir Benfro & MITEK, yn drydydd. Enillodd Coleg Cambria pob gwobr yng nghystadleuaeth Gwaith Metel Adeiladu, gydag Ieuan Evans yn dod yn gyntaf, Ieuan Burton yn ail a Lewis Fenlon yn drydydd. Enillodd Karolina Witowska wobr aur yng nghystadleuaeth Harddwch – Y Corff, ac enillodd tîm Menter Coleg Cambria wobr aur hefyd.

Gyda’i gilydd, enillodd Coleg Cambria 13 medal aur, 18 medal arian, a 12 gwobr efydd, sy’n gynnydd o’r 25 medal a enillwyd llynedd.

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgwyr a Menter:

“Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur ond yn anhygoel. Mae pawb wedi bod yn gweithio’n hynod o galed i ennill medalau a bod yn llwyddiannus yn y cystadlaethau. Mae cystadlaethau sgiliau Cymru yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr feithrin eu sgiliau ac ennill cydnabyddiaeth yn eu diwydiannau. Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd rhan a dymuno’r gorau i bob un ohonyn nhw am ddyfodol disglair.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cystadlaethau a sut i gymryd rhan, cysylltwch â  Rona Griffiths, ar rona.griffiths@cambria.ac.uk 

yn ôl