Dydd Iau 13 Chwefror 2020

Ysgol Fusnes Cambria

Ffordd Treffynnon

Llaneurgain

CH7 6AA

Amser cyrraedd – A wnewch chi gyrraedd erbyn 6pm i wneud yn siŵr bod gennych amser i wisgo eich gŵn. Bydd y seremoni’n dechrau’n brydlon am 7pm. 

Gwesteion –  Mae pob myfyriwr graddedig yn cael dod â dau westai i’r seremoni raddio. 

Archebu Cap a Gŵn –  Mae gwisgo cap a gŵn yn ddewisol ar gyfer y digwyddiad. Os hoffech wisgo cap a gŵn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw enw corff dyfarnu eich cymhwyster fel y gallwch archebu gŵn yn y lliwiau cywir.

 Gallwch archebu eich cap a gŵn yma.

Bydd angen i chi archebu eich gŵn DIM HWYRACH NA 31 Ionawr 2020.  Ni fydd gynau sbâr ar gael ar y noson ei hun.

Bydd eich gŵn ar gael yn Ysgol Fusnes Cambria, Llaneurgain a bydd ar gael i chi ei wisgo cyn y seremoni. Bydd ystafelloedd newid ar gael i chi.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am archebu cap a gŵn

Ffotograffiaeth – Bydd ffotograffydd proffesiynol ar gael yn y digwyddiad. Gallwch brynu’r lluniau ar ôl y digwyddiad.

Bydd lluniaeth ar gael.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb trwy anfon e-bost at marketing@cambria.ac.uk neu drwy ffonio 01978 267047 erbyn dydd Gwener 20 Rhagfyr fan hwyraf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.