Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn cyflawni ei rwymedigaethau dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a deddfwriaeth preifatrwydd data gysylltiedig.

Mae’r RhDDC – a gafodd ei gyflwyno 25 Mai 2018 – yn galluogi Coleg Cambria i adolygu ac i atgyfnerthu ei brosesau preifatrwydd a chasglu data. Rydyn ni’n ystyried preifatrwydd y data rydyn ni’n ei gasglu o ddifrif, boed hynny’n gysylltiedig â dysgwyr, staff neu eraill sy’n ymwneud â’n sefydliad.

Rydyn ni’n diweddaru ein polisïau preifatrwydd i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi ynglŷn â sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Gweld Hysbysiad

Gofyn am Ffurflen

Policies (blue)

Ffurflen we cais i weld data unigolyn

Gweld Ffurflen