Cofiwch:

Dewiswch lun da - gwnewch yn siŵr ei fod yn briodol
Dilynwch bobl sydd yn y maes o’ch dewis
Cofiwch bersonoleiddio eich ceisiadau cysylltu
Defnyddiwch eich cyfrif yn rheolaidd