• Paratoi At Weithio

Ysgrifennu CV

Darganfod Rhagor

Awgrymiadau ar gyfer LinkedIn

Darganfod Rhagor

Awgrymiadau ar gyfer Cyfweliadau

Darganfod Rhagor

5 Cyngor Ar Gyfer Digwyddiadau Cyfarfod Y Cyflogwyr

Darganfod Rhagor


Oes angen cymorth arnoch chi i baratoi at gyfweliad?

Ewch i’n Siop Swyddi
phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X