Newidiwch eich gyrfa gyda Chyfrif Dysgu Personol

Os ydych chi’n hŷn na 19 oed ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn, neu rydych chi’n weithiwr ar ffyrlo* ar hyn o bryd, yna gallai ein hystod o gyrsiau Cyfrif Dysgu Personol am ddim a hyblyg fod yn ddelfrydol i chi.

Mae’r cyrsiau hyn yn eich galluogi i feithrin sgiliau newydd ac ennill cymwysterau y mae cyflogwyr eu heisiau – gan eich helpu chi i symud ymlaen yn eich gyrfa bresennol neu agor cyfleoedd newydd am swyddi.

Gallwch astudio’r cwrs hwn ochr yn ochr â’ch swydd bresennol a’ch ymrwymiadau teuluol gydag ystod o leoliadau a dyddiadau ar gael.

*Os ydych chi’n weithiwr ar ffyrlo, rydych chi’n gymwys i wneud cais am gwrs Cyfrif Dysgu Personol ni waeth beth fo lefel eich cyflog.

 

Dadlwythiadau

Dilynwch y ddolen isod i wneud cais a gwirio’ch cymhwysedd:

 

Ymgeisiwch Nawr

 

Anfonwch e-bost at: PLA@cambria.ac.uk

Ffoniwch: 0300 30 30 006

 

Oes gennych chi gwestiwn?

Cliciwch yma i weld Cwestiynau Cyffredin am y cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol