• Partneriaeth Coleg Cambria a Phrifysgol Abertawe yn dod â chyrsiau gradd newydd i Ogledd Ddwyrain Cymru

Mae Coleg Cambria wedi parhau eu partneriaeth lwyddiannus gyda Phrifysgol Abertawe i gynnig rhagor o gyrsiau gradd o safon uchel yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae hyn yn adeiladu ar y rhaglen flaenllaw o gyrsiau gradd Peirianneg yng Ngholeg Cambria mewn partneriaeth gydag Airbus a Phrifysgol Abertawe.

Yn yr Hydref, bydd y coleg yn cynnig cyrsiau gradd sylfaen a gradd baglor mewn Rheoli Busnes Cymhwysol a Gweithgynhyrchu Uwch. Maent yn gweithio’n agos gyda darlithwyr a thimau Prifysgol Abertawe i ddatblygu cyrsiau sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth sy’n galluogi dysgwyr sydd eisiau gyrfa yn y maes, neu’r rheiny sydd yn gweithio yn y maes ond eisiau meithrin eu sgiliau. Mae opsiynau prentisiaethau uwch hefyd ar gael ar gyfer y cyrsiau hyn.

Gan weithio’n agos gyda chwmnïau megis Toyota UK, Qioptiq, Magellan Aerospace a Granada Material Handling, mae Rhaglen Datblygu Myfyrwyr Israddedig (UDP) wedi’i llunio i gyfuno trylwyredd academaidd o raglen gradd Sylfaen neu radd Baglor Peirianneg (BEng) yn ogystal  â rhaglen dysgu yn y gwaith sy’n cefnogi datblygu anghenion Peirianwyr Gweithgynhyrchu Uwch medrus o fewn y diwydiannau hyn.

Mae’r unedau nodweddiadol a astudir yng Nghanolfan Prifysgol Peirianneg Cambria yn cynnwys, dulliau Peirianneg Uwch, Gweithgynhyrchu â Chymorth Cyfrifiaduron a Roboteg.

Yn y llun, gweler prentisiaid gradd Toyota a fydd yn dechrau eu rhaglen ym mis Medi 2017.

yn ôl